logo itpoint.cz

Implementace Warehouse Management Systému SmartStock.WMS ve společnosti KASKO

Úspěšně dokončený projekt implementace systému SmartStock.WMS v současné době pokračuje projektem rozšíření systému SmartStock.WMS o modul evidence obalů, který bude zabezpečovat evidenci prázdných i plných obalů uvnitř společnosti a obalových kont vzhledem k jednotlivým odběratelům ...

O klientovi

Společnost Kasko byla založena v roce 1992 a je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Klíčovou oblastí činnosti firmy je poskytovat zákazníkům komplexní služby od vývoje, konstrukce a výroby forem, přes vstřikování plastových výlisků až po jejich kompletaci a dodání zákazníkům. K významným zákazníkům patří např. ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Group, AUDI AG., SEAT, Cadence Innovation k.s., Visteon, Grupo Antolin, Johnson Controls, GUMOTEX a.s., či Robert Bosch.

Výchozí stav

Vzhledem k vysokým nárokům zákazníků a specifikám automobilového průmyslu musí skladová logistika firmy KASKO zajišťovat :

Již samotné vyhledávání zboží při vychystávání kladlo na pracovníky skladu nemalé nároky, neboť veškeré výrobky jsou skladovány a expedovány buď v identických či několika málo podobných typech obalů. Zákonitě tedy i přes veškerou snahu pracovníků skladu docházelo k záměnám zboží, neúplným dodávkám a porušování FIFO. Ruční tisk expedičních etiket byl časově velmi náročný a se zvětšujícím se počtem zákazníků vyžadujících toto značení by jeho zajištění vyžadovalo jednoho pracovníka na plný úvazek.

Zejména v automobilovém průmyslu může mít jakýkoliv nedostatek v dodávkách či neschopnost dodat dle požadavků zákazníka kritický dopad pro udržení zákazníka a tím i konkurenceschopnost firmy. Tyto i další skutečnosti vedly k rozhodnutí implementovat skladový systém, který zaručí plnění všech náročných požadavků zákazníků i skladové logistiky a zároveň zefektivní provádění skladových operací.

Výběr dodavatele systému

Na základě analýzy výchozího stavu začala společnost hledat řešení a dodavatele systému pro online řízení skladových operací. Začátkem roku 2005 proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo celkem 7 dodavatelů. Po vyhodnocení všech nabídek byla jako dodavatel vybrána společnost Barco s.r.o. Významnou roli při rozhodování byl fakt, že její produkt SmartStock WMS. nabízel hotové řešení vycházející ze znalostí a praktických zkušeností logistických procesů a zároveň možnost potřebných programových úprav dle požadavků zákazníka. Také rychlá dostupnost servisu vzhledem k sídlu dodavatele byla jedním z faktorů při výběru dodavatele systému.

Společnost KASKO uzavřela smlouvu se společností Barco o implementaci systému SmartStock WMS ( PR zpráva ze dne 15.6.2005 )

Očekávané cíle projektu

Na základě specifikace požadavků na systém byly přesně stanoveny hlavní cíle a očekávané přínosy projektu :

Implementace

Práce začaly v dubnu 2005 předimplementační analýzou v jejímž rámci byly definovány požadavky na systém, přesná podoba jednotlivých procesů, potřebné programové úpravy a výměnu dat mezi systémem SmartStock.WMS a informačním systémem společnosti LCS Helios.

Samotná implementace začala po podpisu smlouvy v červnu 2005 dovývojem interface mezi SmartStock.WMS a IS LCS Helios a potřebných funkcí na straně SmartStock WMS. Již koncem června proběhla potřebná školení uživatelů a provozní zkoušky a na začátku července byl systém předán do první fáze zkušebního provozu. Již v této fázi všechny skladové procesy probíhaly výhradně pomocí systému SmartStock.WMS přičemž se drobně dolaďovala podoba jednotlivých procesů, tiskové výstupy a postupně se upřesňoval vzhled expedičních etiket dle požadavků konkrétních zákazníků.

Během druhé fáze zkušebního provozu byla postupně zavedena evidence zboží v jednotlivých paletových místech. Třetí, monitorovací fáze zkušebního provozu, sloužila k doladění posledních jemných detailů celého systému. V říjnu 2005 byl systém předán do rutinního provozu.

Úspěšně dokončený projekt implementace systému SmartStock.WMS v současné době pokračuje projektem rozšíření systému SmartStock.WMS o modul evidence obalů, který bude zabezpečovat evidenci prázdných i plných obalů uvnitř společnosti a obalových kont vzhledem k jednotlivým odběratelům.

Přínosy řešení pro Kasko s.r.o.

Obchodní ředitel firmy Kasko, Ing. Jiří Vojáček, zhodnotil přínosy systému SmartStock.WMS pro společnost Kasko takto :

Milan Hasenovič, vedoucí projektového týmu Kasko dodává : "Po pol roku fungovania systému sa doladilo fungovanie interface, odchytali sa chybky a systém je zdá sa funkčný k spokojnosti všetkých. To potvrdzuje aj rozširovanie funkčnosti systému o evidenciu obalov. Cením si ústretovosť ľudí v Barcu. Viem, že keď budem mať niekde problém, pomožu mi nájsť chybu a odstrániť ju ak to bude v ich možnostiach. Takýmto spôsobom sa spolupráca môže úspešne rozvíjať. Za seba hodnotím zavedenie systému pozitívne napriek tomu, že kladie na našich zamestnancov zvýšené nároky v oblasti znalosti práce s PC a s technológiami, s ktorými sa predtým nestretli".


výroba

  • hotové výrobky jsou skladovány v krytých, vytápěných prostorech

  • během celého výrobního procesu až po uložení do skladu hotových výrobků a jejich expedici je dodržována jednoznačná identifikovatelnost a princip FIFO

  • ve firmě je implementována technologie čárových kódů, tato technologie zaručuje přesnost evidence a optimalizaci skladového hospodářství


skladové hospodářství

O systému SmartStock WMS

Warehouse Management Systém SmartStock WMS je kompletním "bezpapírovým" řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.

Článek ze dne 26. července 2006 - středa