logo itpoint.cz

Internetové obchody mění své obchodní podmínky

Sdružení obrany spotřebitelů ČR společně s neziskovou organizací právníků GARDE - EPS analyzují obchodní podmínky internetových obchodů. S ohledem na častá pochybení vyzývá obchodníky ke zdržení se protiprávního jednání a k nápravě jejich obchodních podmínek.

V rámci evropského projektu hodnotí právníci SOS a GARDE - EPS stovku internetových obchodů a nějaké pochybení lze konstatovat skoro u všech, přičemž zásadní pochybení má ve svých obchodních podmínkách zhruba 70 procent internetových obchodů. Vzhledem k obecně zavedené praxi nepříliš pečlivého přístupu k vlastním obchodním podmínkám, které jsou často pouze okopírovány z jiného internetového obchodu včetně veškerých právních pochybení, považuje SOS a GARDE - EPS za vhodné na tato častá pochybení podnikatele upozornit.

Koncem května tohoto roku tak byla oslovena nadnárodní společnost Fotovista se sídlem ve Francii, která provozuje internetový obchod Pixmania.com, jehož mutace fungují v každém členském státě EU. V jejich obchodních podmínkách byla při analýze, kterou provedlo SOS a GARDE-EPS, zjištěna některá závažná pochybení. Spočívala zejména v porušení spotřebitelských práv vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Mezi nejzávažnější patřil poplatek za neoprávněnou reklamaci, nesprávné informování spotřebitele o záručních právech atd. Společnost Fotovista byla oslovena výzvou ke zdržení se protiprávního jednání, ve které byla požádána o nápravu nekorektních ujednání obchodních podmínek. Na základě následné komunikace společnost Fotovista učinila příslušné změny ve svých obchodních podmínkách a napravila tak vytýkaná pochybení. Obdobně pozitivní reakci SOS zaznamenalo i od některých tuzemských provozovatelů internetových obchodů (např. HiFiShop.cz).

"Je však pravdou, že řada oslovených naší výzvou se cítí spíše uražena, přestože by bylo na místě naopak vyvinout snahu k nápravě, případně konzultaci vytýkaných pochybení obchodních podmínek. Přístup uvedených společností považujeme za příkladný pro ostatní, zejména tuzemské společnosti provozující internetové obchody," uvedla tisková mluvčí SOS Mgr. Ivana Picková.

"SOS nabízí podnikatelům provedení spotřebitelského auditu obchodních podmínek, v němž si podnikatelé mohou nechat zkontrolovat a opravit své stávající obchodní podmínky. Jako důkaz o provedení tohoto auditu se podnikatelé - majitelé certifikátu SAOP - mohou prezentovat jedinečným logem, jehož propůjčení je součástí tohoto auditu," dodává v této souvislosti právník SOS Mgr. Martin Reisinger.

Článek ze dne 27. července 2006 - čtvrtek