logo itpoint.cz

Jak zaujmout svým životopisem

V současné době využívá stále více společností poradenských služeb personálních agentur. V tomto článku se proto zaměříme na to, jak by měl vypadat Váš životopis, který adresujete personalistovi do personální agentury. Je to právě on, který rozhoduje o Vaší případné účasti ve výběrovém řízení na danou pozici ...

Hned na začátek je zapotřebí zdůraznit, že je jinak nahlíženo na životopis kandidáta, který se hlásí na pozici svářeče, jinak když kandidát projeví zájem o pozici grafika a jinak u kandidátů, kteří poptávají pozici obchodního či marketingového manažera. Někdy jsou důležitá pouze fakta o praxi v daném oboru, případně prokázání odborné způsobilosti dané právním předpisem ( např. svářečský průkaz), v jiných případech, především u manažerských pozic, je vhodně zvolená prezentace kandidáta přímo očekávána. Tady už pouhá fakta nestačí.

Životopis neboli někdy CV (Curriculum Vitae) je stručný průřez Vaším vzděláním a Vaší profesní praxí s případnými doplňujícími informacemi o Vašich zájmech a zálibách, v neposlední řadě mohou být v jeho závěru uvedeny reference z předchozích zaměstnání. V současné době je vhodnější zvolit strukturovanou formu životopisu. Váš životopis je to první, s čím se personalista personální agentury setká. Proto se vyplatí věnovat mu co nejvíce pozornosti, dbát na to, aby byl přehledný a sdělil stručnou a výstižnou formou zásadní fakta z Vašeho, především profesionálního, života.

Pokud byste chtěli ve svém životopise uvést více informací, k tomuto účelu Vám poslouží průvodní dopis, mnohdy nazývaný jako motivační, který by měl být součástí žádosti o pracovní místo. Měl by být maximálně na jednu stránku a obsahovat přesné označení pozice, o kterou se ucházíte. Součástí obsahu motivačního dopisu by měly být důvody, proč se na tuto pozici hlásíte a co můžete zaměstnavateli nabídnout. Je také dobré vyzdvihnout všechny Vaše znalosti, zkušenosti a dovednosti, které se přímo vztahují k nabízené pozici.

Zdálo by se, že není nic jednoduššího, než napsat dobrý životopis. Opak je pravdou - uchazeči ztroskotají nejčastěji právě proto, že si \"nedají záležet\" - pravopisné chyby, chybějící oslovení konkrétního personalisty, standardní průvodní dopis bez vztahu k dané pozici, to jsou chyby, kterých se lidé při hledání místa a zejména při reakcích na inzerát velmi často dopouštějí. Chyby, ke kterým by ovšem docházet nemělo a nemuselo. Než tedy příště odešlete životopis spolu s průvodním dopisem plným klišé a prázdných slov, zamyslete se nad následujícími otázkami: Proč chci pracovat na této pracovní pozici? Co mohu potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout? V čem se odlišuji a v čem jsem lepší než ostatní uchazeči se stejným vzděláním a podobným profesním profilem? Odpovědi na tyto otázky by měly být obsaženy v dopise, kterým uvedete svůj životopis. Čas, který každé odpovědi věnujete, je investicí do vaší budoucnosti. Snažte se, aby působila individuálním a autentickým dojmem a zároveň stručnou a přehlednou formou obsahovala všechny informace, které personalista potřebuje, aby se mohl rozhodnout, zda vás zařadí do dalšího výběru pro danou pozici. Výstižné odpovědi na výše uvedené otázky jsou také výbornou přípravou na přijímací pohovor, během nějž se těmto otázkám zcela jistě nevyhnete. Příprava na tyto otázky je nezbytná, neučte se ovšem odpovědi nazpaměť, to nepůsobí přirozeně, snažte se odpovědět sami sobě a vytvořte si osnovu, která vám pak "na živo" pomůže přesvědčivé odpovědi zformulovat.

Při psaní životopisu se rozhodně nevyplatí lhát. Má-li váš profesní životopis nějaká "slabá místa", otevřeně se k nim přiznejte, je to lepší než omluvy. Nikdy ovšem neříkejte "to neumím", ale naopak - "chci se to naučit". Uvědomte se, co opravdu dělat chcete a snažte se, aby váš životopis měl promyšlenou strukturu, která k tomuto cíli vede. I v případě, kdy se ucházíte o práci ve zcela jiné oblasti, můžete (a měli byste) najít jakési jádro, které spojí vaši minulost s pozicí, o kterou se ucházíte. Zároveň ale také máte šanci prezentovat názory a schopnosti člověka "zvenčí", který bude pro firmu přínosem.

Posílejte životopis elektronicky

Elektronická forma komunikace už dnes rozhodně není výsadou IT společností, jako tomu bylo ještě před několika roky. Neboť se jedná o velmi rychlý a zároveň kvalitní přenos dat, využívá této formy komunikace každá společnost, která chce úspěšně obstát v dnešním konkurenčním prostředí. Ne jinak jsou na tom společnosti, které poptávají služby personálních agentur. A protože personální agentuře záleží na tom, aby poskytla rychlou a kvalitní službu svým klientům, volí stejnou cestu. Aby mohl personalista s Vaší žádostí o pracovní místo a přiloženým životopisem dále pracovat a nabídnout Vás jako vhodného kandidáta společnosti, o jejíž pracovní místo se ucházíte, potřebuje mít všechny Vaše osobní data v elektronické podobě. Nabídka vhodných kandidátů do firem probíhá pouze elektronickou formou. Navíc pokud se rozhodnete reagovat na některou pracovní nabídku a zašlete žádost o zařazení do výběrového řízení společně s životopisem poštou na adresu, může se stát, že ve chvíli, kdy dorazí Vaše údaje do personální agentury, je již výběrové řízení ukončeno.

Ale i ta elektronická forma musí splňovat veškeré náležitosti a stejně jako životopis na papíře je i email Vaší vizitkou. S přílohami nakládejte velmi opatrně, rozhodně doporučujeme zasílat pouze obvyklé formáty dokumentů a nepoužívat nejnovější verze programů, které se teprve nedávno objevily na trhu. Pokud Vám nestačí prezentovat se pouze životopisem a motivačním dopisem, teď mám na mysli především grafiky, není nic jednoduššího než nám ve svém životopise prozradit Vaše osobní webové stránky. Rozhodně prosím netrapte naši počítačovou síť příliš velkými soubory. Tímto děkuji za svého kolegu, správce počítačové sítě naší personální agentury.

Článek ze dne 19. června 2006 - pondělí