logo itpoint.cz

Juraj Šedivý bude generálním ředitelem společnosti Telefónica O2 na Slovensku

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., na svém řádném zasedání konaném 29. srpna 2006 schválilo záměr nominovat pana Juraje Šedivého, 1. místopředsedu představenstva a viceprezidenta pro finance společnosti Telefónica O2 Czech Republic, generálním ředitelem společnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o., které byla nedávno udělena licence na provozování 3. mobilní sítě na Slovensku.

Pan Šedivý bude i nadále vykonávat funkci 1. místopředsedy představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic. V pozici viceprezidenta pro finance společnosti jej vystřídá pan Ramon Ros, člen představenstva a výkonný ředitel pro rozvoj podnikání společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Navrhované změny podléhají schválení příslušnými orgány společnosti.

Juraj Šedivý - 1. místopředseda představenstva

(*1962) Absolvoval mechanizační fakultu univerzity v Nitře v roce 1984 a Univerzitu Komenského v Bratislavě v roce 1990. Do roku 1991 pracoval jako odborný asistent a vědeckovýzkumný pracovník v oblasti mechaniky vozidel. V roce 1993 získal titul MBA na Rochester Institute of Technology v New Yorku a v témže roce nastoupil do společnosti Johnson & Johnson Inc. v USA. Od roku 1996 pracuje v telekomunikacích, působil jako finanční ředitel společnosti Globtel, a.s. (dnes Orange), dceřiné společnosti France Telecom na Slovensku. Ke konci roku 1997 nastoupil do ČESKÉHO TELECOMU, kde pracoval v různých pozicích ve finančním managementu. Od roku 2001 je ve funkci viceprezidenta pro finance a zdroje. Od roku 2003 zastává pozici 1. místopředsedy představenstva ČESKÉHO TELECOMU, nyní Telefónica O2 Czech Republic.

Článek ze dne 31. srpna 2006 - čtvrtek