logo itpoint.cz

Konference SECURITY 2006 - tradice, odborná úroveň a prestiž

Každoročně pořádaná konference Security se může pochlubit čtrnáctiletou historií, tři poslední roky proběhla pod záštitou Ministerstva informatiky. Je věnována aktuálním otázkám bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Akce se koná ve středu 17.5. 2006 v Praze.

 SECURITY 2006 Za dobu své existence si našla mnoho stálých účastníků mezi odbornou veřejností ze státní i soukromé sféry, každým rokem však oslovuje další IT odborníky zajímající se o oblast ICT Security.

Přednášející jsou svými znalostmi a praktickými zkušenostmi skutečnými odborníky ve svém oboru.

TIP ! Nyní máte možnost vyzkoušet účinnost současných antispamových metod. Zašlete nám vaše spamové zprávy, které dostáváte, na e-mailovou adresu spam@aec.cz. Na konferenci pak budete moci sami v praxi vidět jejich zpracování a statistické vyhodnocení.

Tématická struktura konference Security 2006

I. BLOK – INFORMAČNÍ SPOLEČNOST – REALITA 21. STOLETÍ

Konference bude zahájena celostním pohledem na IT. První část konference bude věnována informační bezpečnosti obecně, významu informací v dnešní společnosti. Budou nastíněny hlavní vize ze stran předních odborníků v dané problematice, načrtnuty základní trendy vývoje.

II. BLOK – ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Další část konference se zúží na oblast informační bezpečnosti na úrovni jednotlivých organizací. Bude se zabývat bezpečností a jejím řízením na úrovni podnikového managementu. Budou probírána aktuální témata jako řízení bezpečnosti, normy a standardy v této oblasti, certifikace ISMS, bezpečnostní dokumentace apod.

Odpolední příspěvky přenesou úvodní bloky konference do praktické úrovně řešení bezpečnosti informačních a komunikačních technologie.

III. BLOK – BEZPEČNOST ICT V PRAXI

Třetí blok konference bude zaměřen na konkrétní příklady řešení počítačové bezpečnosti v současné podnikové praxi. Bude zahrnovat žádaná témata jako síťová bezpečnost, šifrování, technické testy, hackerské útoky apod. Nosným příspěvkem bude konkrétní řešení antispamové problematiky.

IV. BLOK – BEZPEČNOST ICT V PRAXI II

Závěrečný blok konference bude věnován přednáškám čelních představitelů nejvýznamnějších partnerských organizací konference. V této části bychom rádi dali prostor svým partnerům, aby seznámili účastníky konference se svým pohledem na problematiku ICT a představili konkrétní řešení informační bezpečnosti.

Na konci každého bloku proběhne diskuse.

Článek ze dne 5. dubna 2006 - středa