logo itpoint.cz

LignUp přináší do Evropy řešení FastLign pro internetovou telefonii

Společnost LignUp Corporation, přední poskytovatel konvergovaných komunikačních řešení oznámila, že služby aliance FastLign jsou nyní k dispozici poskytovatelům služeb v oblasti internetové telefonie.

FastLign je aliance, založená firmami LignUp, NexTone a dalšími předními firmami z oblasti internetové telefonie, jejímž cílem je urychlit zavádění IP telefonních služeb prostřednictvím nabídky řešení, která poskytovatelům IP telefonie umožňují rychlé a cenově příznivé zavádění těchto služeb na trh. Produkt aliance FastLign představuje kombinaci několika špičkových technologií, které jsou nezbytné pro vytvoření plnohodnotné aplikace pro internetovou telefonii :

Výše uvedená řešení společně umožňují poskytovatelům služeb v oblasti internetové telefonie rychle překonat fázi implementace nových služeb a soustředit se na jejich základní poslání, tedy uspokojování potřeb zákazníků a využívání příležitostí k dosažení zisku. "V minulosti vyžadovala řešení pro IP telefonii časově náročnou a drahou implementaci, vývoj a správu," řekl Johan Andersson, viceprezident a ředitel pro marketing, strategii a nové akvizice u firmy TeliaSonera International Carrier. "Pokud chtějí poskytovatelé služeb nabídnout svým zákazníkům skutečně komplexní řešení, musí svoji architekturu začít stavět zdola nahoru a musí implementovat celou řadu technologií a služeb. Aliance FastLign nabízí poskytovatelům služeb internetové telefonie model, který odstraňuje nutnost několika implementačních fází a přináší zákazníkům podporu, která jim umožňuje reagovat na aktuální potřeby trhu."

Hospodárné a řízené služby

Společnost Streamdoor, poskytovatel zákaznických aplikací plnících funkci kontaktních center a poskytovatel VoIP komunikačních služeb, dodává do aliančního produktu FastLign základní páteřní síť a datové centrum, aplikace zajišťující podporu a údržbu služeb internetové telefonie a nejdůležitější aplikace, které zajišťují přístup do sítě TSIC firmy TeliaSonera. Poskytovatelé řešení FastLign musí pro své zákazníky vytvořit základní prostředí, do kterého se integrují konkrétní služby. Aplikace firem Streamdoor a TSIC nabízí uživatelům řešení FastLign takovou infrastrukturu, technické zázemí a kvalitu sítě, které byly dosud pro menší poskytovatele služeb cenově nedostupné.

Snížená doba potřebná pro uvedení produktu na trh, náklady na integraci produktu do sítě

Architektura platformy FastLign nabízí všechny základní prvky nezbytné pro poskytování služeb internetové telefonie. Řešení FastLign obsahuje špičkové telekomunikační aplikace, jako je například řadič pro relace několika protokolů (MSC) a další aplikace, které jsou plně kompatibilní s komunikační platformou firmy LignUp i s ostatními technologiemi, které jsou součástí řešení FastLign. Uživatelé řešení FastLign tak mohou okamžitě přeskočit implementační fáze týkající se hodnocení řešení, integrace jednotlivých technologií a testování výsledného systému, což značně zrychluje proces zavádění nových služeb a produktů na trh.

"Zkušenosti nás učí, že poskytovatelé služeb internetové telefonie musí při zavádění nových služeb na trh překonávat řadu překážek," řekl Jon Keattch, zakladatel a generální ředitel firmy Streamdoor. "Řešení FastLign odstraňuje mnoho překážek v oblasti zavádění a správy nových služeb a zároveň přináší ty nejdůležitější aplikace, včetně možnosti budoucího rozšíření a upgradu technologií, což je nezbytné pro rychlé zavádění nových služeb na trh a zajištění konkurenceschopnosti díky neustálé inovaci a odlišení se. S radostí se připojujeme k firmám TeliaSonera a LignUp, abychom společně přinesly řešení FastLign do Evropy."

Inovací k odlišení se Licenční politika FastLign přináší poskytovatelům služeb celou řadu výhod, včetně možnosti přizpůsobit si jednotlivá řešení na míru tak, aby vyhovovala konkrétním potřebám jejich zákazníků. Poskytovatelé služeb na platformě FastLign mohou urychlit zavádění nových služeb v oblasti internetové telefonie prostou úpravou a implementací existujících aplikací firem LignUp a dalších firem, jejichž aplikace jsou součástí řešení FastLign. Komunikační platforma LignUp nabízí poskytovatelům služeb značnou flexibilitu při vytváření vlastních aplikací. Stejně jako nové služby, i vlastní aplikace tvořící řešení FastLign umožňují svým uživatelům udržet si přední pozici v oblasti zavádění a inovace služeb. FastLign umožní firmám zavádět služby s vysokou přidanou hodnotou a dlouhodobou konkurenceschopností.

"Poskytovatelé služeb internetové telefonie musí nabídnout řešení, které bude efektivní z hlediska nákladů na jeho vývoj, implementaci a investic do infrastruktury, a které přinese řešení problémů s kompatibilitou a integrací," řekl Richard Kirk, viceprezident firmy LignUp pro Evropu, Asii a Střední Východ. "Navíc, po zavedení a zprovoznění služeb potřebují poskytovatelé flexibilní platformu pro vývoj služeb, které je odliší od konkurence. Jsme hrdi na to, že můžeme na tomto poli spolupracovat s předními firmami v této oblasti a pomáhat tak poskytovatelům internetové telefonie v zavádění nových služeb na trh a také na to, že se můžeme podílet na dalším šíření aplikace LignUp, která představuje flexibilní platformu pro snadný vývoj a vylepšování služeb v oblasti internetové telefonie, které dávají jejich poskytovatelům možnost odlišit se od konkurence."

Společnost TeliaSonera International Carrier nabízí řešení FastLign všem svým zákazníkům, včetně poskytovatelům internetových služeb.

O společnosti LignUp Corporation

Společnost LignUp Corporation je dodavatelem výkonné konvergované IP komunikační platformy, která nabízí internetovou telefonii, hlasovou poštu, sdružené záznamové schránky, službu automatické recepce a další webovské aplikace. Tato výhradně softwarová, nativní SIP platforma běží na XML technologiích prořízení hovorů (CCTRL) a médií (MCTRL) od firmy LignUp, umožňuje integrátorům a poskytovatelům služeb rychlé a snadné vytváření a integraci internetových hlasových služeb a aplikací. Prověřenou komunikační platformu firmy LignUp dnes využívá více než 150 organizací na celém světě a v Japonsku ji distribuují společnosti SkyWave a její partneři a firmy Hitachi IT, NEC-SI a Net One Systems. Společnost LignUp byla zařazena do žebříčku nejvýznamnějších soukromých firem v oblasti přenosu hlasu přes internet (VoIP) - Pulver 100 - a rovněž získala cenu za inovaci od TMC Labs a cenu EuroStat za vynikající práci v oblasti komunikace. Sídlo společnosti LignUp se nachází v Silicon Valley a firma má dále kanceláře v Salt Lake City, Londýně a Tokiu. Více informací o společnosti LignUp najdete na internetových stránkách http://www.LignUp.com.

O společnosti Streamdoor Limited

Společnost Streamdoor nabízí služby zákaznického IP kontaktního centra, které využívají velké a střední firmy a veřejné instituce. Služby společnosti Streamdoor umožňují firmám získat konkurenční výhodu díky možnosti přizpůsobení investice do kontaktního centra skutečným obchodním potřebám. Služby firmy zahrnují vícekanálovou komunikaci přes kteroukoli vybranou síť a jsou využívány podle aktuálních potřeb uživatelů. Datová centra, která firma nabízí, běží na IP komunikačních platformách firmy Cisco Systems, což jednotlivým aplikacím přináší bezpečnost, rozšiřitelnost a odolnost. Společnost Streamdoor prodává své služby prostřednictvím sítě provozovatelů sítí a partnerů, kteří jí pomáhají při vývoji nových řešení a služeb pro zákazníky. Firma má kanceláře v Londýně a New Yorku. Více informací o společnosti najdete na internetových stránkách http://www.streamdoor.com.

Článek ze dne 18. května 2006 - čtvrtek