logo itpoint.cz

Nasazení Warehouse Management Systému přináší téměř 100 % eliminaci chybovosti ve skladech

Nasazení Warehouse Managementu Systému (WMS) pro řízení skladů v reálném čase je důležitým předpokladem k dosažení vyšší přesnosti a eliminaci chybovosti skladníků ve skladech. Vyplynulo to z výsledků realizovaných WMS projektů a případových studií představených v rámci semináře o nasazení WMS systému pro online řízení skladů.

Odborný seminář společnosti Barco, který se konal 23. března 2006 v Praze, se zabýval Warehouse Management Systémy, jejich přínosy a efektivním využitím WMS pro zvýšení efektivity logistiky ve skladech a řízení skladových procesů. Mediálním partnerem semináře byl časopis IT Systems.

První část semináře se věnovala obecným otázkám nasazení WMS: "Co jsou to WMS, proč se vůbec zabývat WMS a v čem očekávat hlavní přínosy po jejich implementaci." Nedílnou součástí byly i případové studie z realizovaných projektů. Velmi pozitivním zjištěním bylo, že ve všech uskutečněných projektech došlo k výraznému zpřesnění skladových operací s téměř 100 % eliminací chybovosti. Pozitivní ohlas měla rovněž část věnující se trendům v oblasti WMS a novým nastupujícím technologiím jako RFID či vychystávání řízené hlasem z odborné terminologie známé spíše pod termínem Voice-Picking či Pick-By-Voice.

Druhá část semináře byla zaměřena na praktické ukázky skladových operací a představení funkcionality WMS systému. Cílem této části bylo na zpracování konkrétních zakázek a skladových operací prostřednictvím WMS systému simulovat reálný provoz skladu. Účastníci semináře tak získali ucelený přehled informací o nasazení WMS systému a fungování systému v praxi. Pro ukázku byl zvolen Warehouse Managament Systém společnosti Barco - SmartStock WMS.

Na vyjádření ohledně poptávky po WMS systémech a rentability této investice jsme se zeptali Miroslava Pípala, jednatele společnosti Barco.

Co bývá nejčastějším důvodem firem při rozhodování o nasazení WMS systémů ?

"Významným motorem poptávky po systémech pro řízení skladů je snaha podniků snížit provozní náklady skladů, zvýšit v nich produktivitu práce a minimalizovat chyby při prováděných operacích. Zejména rostoucí mzdové náklady jsou výraznou motivací pro investici do WMS. Jestliže taková investice byla ještě v polovině devadesátých let z hlediska úspor mzdových nákladů téměř nenávratná, nyní s průměrnou mzdou blížící se dvaceti tisícům je investice do WMS mnohdy návratná do dvou let jen z pohledu snížených mzdových nákladů nemluvě o dalších finančních přínosech této technologie."

Jaká je velikost této investice ? Vyplatí se i pro firmy malé a střední velikosti ?

"Rozhodnutí o nasazení WMS bude vždy záviset na potřebách konkrétního zákazníka a parametrech jeho skladového provozu jako např. náklady na ztrátovost zboží a chyby ve vyskladňování, požadavky odběratelů apod. Nicméně otázka nasazení WMS systémů není jen volbou pro velké firmy. Díky prudkému poklesu cen, příznivému kurzovému vývoji a nástupu masové produkce IT technologií se náklady na hardware a bezdrátovou infrastrukturu dostaly na úroveň akceptovatelnou i pro střední a malé firmy."

O systému SmartStock WMS

Warehouse Management Systém SmartStock WMS je kompletním "bezpapírovým" řešením pro on-line řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.

Článek ze dne 29. března 2006 - středa