logo itpoint.cz

Nové zakázky pro SR Telecom

Americká plynárenská firma a španělská elektrárenská společnost si pro své nové projekty u kanadské společnosti SR Telecom objednaly speciální bezdrátové systémy pro sběr dat. Distributorem těchto zařízení v České republice je Gesto Communications.

Obě zakázky se týkají tzv. SCADA aplikací (SCADA - Supervisity Control and Data Acquisiton). Tak se označují moderní systémy pro sběr dat z výroby určených pro další zpracování, například k analýzám a quality managementu. Kromě samotného sběru dat je u nich důležité rozhraní pro kontrolu vybavení. Díky tomu SCADA systém dokáže kontrolovat celý řízený proces. Používají se v elektrárenství, petrochemii, potravinářství a dalších odvětvích, pro které je důležitá nepřetržitá kontrola a regulace výroby.

Významná energetická španělská společnost Iberinco si u SR Telecom objednala přístupové systémy point-to-multipoint SR500 v celkové hodnotě tři milióny dolarů. SR500 si zvolila pro jejich všestrannost a schopnost přenášet hlasové a datové signály různými rychlostmi a v různých formátech. Iberinco je využije k soustavnému monitorování výkonu a stavu elektrické sítě a ke komunikaci s personálem pracovišť vzdálených často i tisíce kilometrů. Jde totiž o multiregionální projekt, který dosahuje až do Alžírska.

Několikaletý kontrakt SR Telecom získal od Duke Energy Gas Transissions, což je americká firma, která se zabývá dálkovou přepravou a skladováním zemního plynu. Z produkce SR Telecom si vybrala technologii symmetryMX, která ji zaujala způsobem podpory hlasových a datových služeb. Toto pro technologii WiMAX připravené řešení firmě umožní zlepšit a přitom zlevnit monitorovací a obslužné služby.

SR Telecom navrhuje, staví a dodává pokročilé broadband řešení s bezdrátovým přístupem. Jeho výrobky slouží ve více než 130 zemích. Využívají je především velcí poskytovatelé internetu a telefonických řešení, aby mohli nabídnout broadbandové služby svým koncovým zákazníkům.

V České republice je SR Telecom znám především jako výrobce technologie Angel, která slouží k širokopásmovému bezdrátovému přenosu datových a hlasových služeb již v 17 největších českých městech. Je koncipována pro providery datových služeb v pásmech 1.9, 2.3 a 3.5GHz.

Gesto Communications nabízí českým zákazníkům z produkce SR Telecom nejen technologii symmetryMX připravenou pro WIMAX, ale také speciální WIMAX řešení. Je to je point-to-multipoint systém pro bezdrátový širokopásmový přístup. Je tvořen uživatelskými jednotkami, huby a síťovým dohledem. Je konstruovaný pro providery datových služeb v pásmech 2.3, 2.4 a 3.5GHz. Zabezpečuje funkční provoz i na nepřímou viditelnost.

Článek ze dne 19. července 2006 - středa