Přehled vítězů druhého ročníku soutěže Big Brother Awards

Sdružení obrany spotřebitelů zasedlo již podruhé v porotě soutěže Big Brother Awards, která uděluje anticeny největším slídilům a narušitelům našeho soukromí. V průběhu komponovaného večera bylo uděleno celkem sedm anticen a jedna pozitivní cena za přínos k ochraně soukromí ...

 • Největší úřední slídil
  Držitelem ceny Největší úřední slídil se v rámci druhého ročníku soutěže Big Brother Awards stalo Ministerstvo financí. Cena byla ministerstvu udělena za navržení systému konstrukce daňového identifikačního čísla (DIČ) pro podnikající fyzické osoby, který je složen z rodného čísla a to přes výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů i samotných podnikatelů. V roce 2004 obešlo ministerstvo Úřad v připomínkovém řízení a novelou zákona o správě daní a poplatků dosáhlo uzákonění této problematické konstrukce DIČ.

 • Největší komerční slídil
  Držitelem ceny Největší komerční slídil se stala Komerční banka. Cena byla společnosti udělena za shromažďování a uchovávání osobních údajů o bývalých zákaznících nebo o pouhých zájemcích o služby banky (jméno, bydliště, rodné číslo, příjem pro výpočet úvěru).

 • Slídil mezi národy
  Nelichotivou cenu Slídil mezi národy získala téměř jednomyslně vláda Spojených států amerických hned za několik aktivit narušujících právo na soukromí lidí z jiných zemí. Jde zejména o vymáhání detailních údajů o cestujících leteckých linek létajících do USA a za přístup a shromažďování údajů o mezinárodních bankovních transakcích z mezibankovní sítě SWIFT. V obou aktivitách je navíc legalita těchto kroků vlády USA přinejmenším sporná a spojena s řadou právních problémů.

 • Výrok Velkého bratra
  Držitelem ceny Výrok Velkého bratra se stal Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. Cena byla někdejšímu poslanci za ČSSD a místopředsedovi Výboru pro obranu a bezpečnost udělena za výrok : "Jestliže nedělám nic špatného, proč bych se měl nějakého odposlechu bát ?" proneseném dne 19.4. 2006 v šotu pro TV Nova.

 • Právní norma Velkého bratra
  Cenu Právní norma Velkého bratra získal zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a to kvůli svému § 97 odst. 3. Ten ukládá povinnost všem mobilním i klasickým telekomunikačním operátorům, internetových providerům a jakýmkoli provozovatelům elektronických komunikací uchovávat provozní údaje po dobu 12 měsíců a na požádání tyto údaje poskytnout úřadům, které k tomu mají ze zákona oprávnění.

 • Nebezpečná nová technologie
  Cenu v kategorii Nebezpečná nová technologie porota udělila Českým drahám a.s., za použití bezkontaktního čipu do svých slevových karet - tzv. In-Karta. RFID čipy, které jsou v kartě použity, umožňují zpětně zjistit kdo, kdy a kam jede. Takže je velmi reálné, že anonymita cestování vlakem bude do budoucna pouze naším zbožným přáním.

 • Dlouhodobé porušování soukromí
  Cena za dlouhodobé porušování soukromí byla udělena Czech Credit Bureau a.s. (CCB). Tato společnost dostala Cenu Velkého bratra již loni - v rámci prvního ročníku soutěže a to za stejnou věc. Obrovské databáze s údaji o všech osobách v ČR čerpajících nějaký úvěr, půjčku, leasing apod., které provozuje, jsou nebezpečný a rizikový experiment. Do databází má přístup 19 bank a stavebních spořitelen a celá řada leasingových společností a provozovatelů splátkového prodeje. V databázích jsou evidováni jak neplatiči, tak lidé, kteří řádně své závazky splácejí.

 • Pozitivní cenu za ochranu soukromí
  Konečně Pozitivní cenu za ochranu soukromí získala evropská organizace European Digital Rights. Ocenění za svoji práci získala zejména za dlouhodobé fungování jako střešní organizace národních organizací zabývajících se ochranou soukromí a "digital rights".

Podrobné zdůvodnění nominací a více informací o soutěži získáte na stránkách Velkého bratra.

Článek ze dne 6. listopadu 2006 - pondělí

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...