logo itpoint.cz

Příležitosti a hrozby v českém IT byznysu - alternativní scénáře vývoje do roku 2010

ANECT partnerem netradičně pojaté konference o alternativních scénářích vývoje českého IT byznysu v perspektivě nejbližších let. Za ANECT vystoupí generální ředitel Miroslav Řihák.

Tématem netradični pojaté konference je vyhodnocení pravděpodobnosti několika alternativních scénářů vývoje českého IT byznysu v perspektivě nejbližších let. Úvodní přednáška shrne základní fakta a výchozí předpoklady problematiky.

Skupina špičkových expertů pak bude formou diskuse hodnotit jednotlivé scénáře a zvažovat, které z nich s větší pravděpodobností popisují budoucí vývoj trhu a společnosti. Scénáře se navzájem nevylučují, ale překrývají, takže cílem diskuse není vybrat jeden z nich, ale stanovit, v jakém poměru budou zastoupeny.

Příklady scénářů :

Důležitou součástí konference jsou neformální setkání v kuloárech, pro níž je vytvořen odpovídající prostor.

Článek ze dne 23. listopadu 2006 - čtvrtek