logo itpoint.cz

První komplexní firewall pro instant messaging

Prvním komplexním firewallem pro instant messaging IM na světovém trhu je Barracuda IM Firewall. Americká společnost Barracuda Network ho uvádí na mezinárodní trhy poté, co loni úspěšně debutoval v severní Americe. V České republice ho bude prodávat Gesto Communications.

Instant messaging je rychle se rozvíjející způsob komunikace v reálném čase -prostřednictvím internetu a pomocí speciálního počítačového programu. Programy pro IM umožňují si dopisovat s dalšími uživateli služby, kteří jsou připojeni k síti. Další možností využití je výměna dokumentů. IM je ideální pomocník pro výměnu informací uvnitř firmy a pro pracovníky na služební cestě. Pracovník, který si program spustí, vidí na obrazovce všechny kolegy, kteří jsou také připojeni, a může jim - jednotlivě nebo hromadně - okamžitě odeslat zprávu. K dispozici je i konferenční režim.

Stále častější využívání IM ve firmách a dalších organizacích zvyšuje nároky na zabezpečení provozu a archivaci zpráv. Barracuda IM Firewall je prvním nástrojem pro instantní messaging, který splňuje všechny tyto požadavky. Nabízí prostředky nezbytné pro zabezpečení, monitorování a správu veškeré IM komunikace ve firmě.

Firewall zároveň funguje jako server pro instantní zprávy pro vnitřní firemní komunikaci. Protože se často jedná o důvěrné, mnohdy i tajné informace, firewall kóduje všechny interní IM zprávy pomocí 256 bitové enkrypce.

Barracuda IM Firewall zachytává a zaznamenává veškerý IM provoz - jak z interního IM serveru, tak z veřejných IM služeb a sítí. Je kompatibilní s populárními IM službami, jako AOL, Yahoo!, MSN, ICQ a novou službou Google Talk. Firewall je schopen archivovat veškeré logy IM komunikace všech uživatelů po dobu pěti let. Monitorovací nástroje umožňují vyhodnocovat, jak často a jak dlouho jednotliví pracovníci firmy využívají IM služeb.

Firewall nabízí také možnost identifikace klíčových slov. Jejím prostřednictvím může administrátor sítě monitorovat zprávy a případně blokovat ty, jejichž obsah ohrožuje bezpečnost či porušuje etické zásady firmy.

Barracuda IM Firewall existuje v pěti modelech - 220, 320, 420, 620 a 820. Podporuje až 7000 uživatelů. Organizace s více než 7000 uživateli mohou spojit několik firewallů dohromady.

K instalaci firewallu není potřeba žádný software, ani modifikace sítě. V podstatě nevyžaduje údržbu. Updaty jsou prováděny automaticky každou hodinu přes Barracuda Central, což firewall udržuje ve stavu schopném firmu účinně bránit proti neustále se vyvíjejícím virům. Společnost Barracuda Networks je hlavním světovým poskytovatelem podnikových antispamových a také antispywarových firewallů.

Článek ze dne 15. března 2006 - středa