logo itpoint.cz

RFID technologie společnosti Alien Technology pro radio-frekvenční automatickou identifikaci míří do Čech a na Slovensko

Společnost Barco rozšířila své portfolio produktů a služeb o RFID technologie a řešení společnosti Alien Technology, které se vyznačují velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci.

Alien Technology, přední světový dodavatel a inovátor v oblasti RFID technologií a Barco, dodavatel řešení v oblasti automatické identifikace, RFID a čárových kódů, podepsali smlouvu o zastoupení pro Českou republiku a Slovensko.Technologie RFID je v současnosti stále ve větší míře nasazována v různých odvětvích průmyslu pro bezkontaktní identifikaci, lokalizaci a sledování zboží, majetku i osob v reálném čase. Nasazení technologie RFID již zdaleka není jen záležitostí maloobchodních firem. Mezi organizace, které plánují zavádět technologie RFID, patří rovněž společnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdravotnictví. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně automatizace logistických procesů a vysoké míry přesnosti operací, a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem.

První realizace zavádění RFID technologií ve světě ukázaly na přínosy RFID technologií v podobě lepšího přehledu o pohybu zboží díky možnostem jeho sledování od dodavatele až po konečného spotřebitele.

Portfolio produktů společnost Alien Technology obsahuje veškerou infrastrukturu potřebnou pro implementaci RFID technologií zahrnující snímače, antény a tagy dle EPC Class1, Gen1 a Gen2. Produkty byly vyvíjeny s ohledem na potřeby a možnosti zákazníků, zejména na požadovaný dosah, rychlost a přesnost čtení a robustnost celého řešení.

Produkty společnosti Alien Technology se vyznačují velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci. Za účelem optimalizace integrace technologie RFID do stávající infrastruktury, ERP systémů a jiných podnikových aplikací společnost Alien Technology spolupracuje na vývoji RFID technologií se světovými dodavateli softwarových platforem jako IBM, Oracle či Microsoft.

Produkty ALIEN vyhovují standardům EPC Global a splňují veškeré požadavky regulačních orgánů na vzájemnou inter-operabilitu RFID systémů v Evropě i po celém světe. Technologické inovace a úspěchy se staly základem pro spolupráci na prvotních pilotních projektech ve světě.

Mezi největší zákazníky společnosti Alien Technology patří společnost Procter & Gamble, Gillette, Wal-Mart, Kimberly-Clark.

O technologii RFID

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). RFID je bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi základní RFID komponenty pro ukládání a přenos informací patří čip (tag), umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které komunikuje se snímačem, EPC kód (Electronic Product Code) jednoznačně identifikující daný tag, respektive výrobek či přepravní balení, snímač s anténou, elektronické zařízení, které přes anténu zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu/snímače. Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal. Mezi členy EPCglobal dnes patří stovky renomovaných světových firem z řad obchodních firem, výrobců zboží i technologických firem. EPCglobal je v ČR zastoupeno prostřednictvím sdružení GS1 Czech Republic.

O Alien Technology

 Alien Technology Alien Technology je předním výrobcem RFID produktů pro UHF pásmo. Mezi hlavní výrobní činnosti společnosti Alien Technology patří výroba RFID čteček, antén a RFID tagů a poskytování nezbytných služeb včetně poradenství, technické podpory a školení. Patentovaná technologie Fluidic Self Assemby (FSA), která zahrnuje i související výrobní procesy, umožňuje vysoký objem výroby RFID tagů při nízkých nákladech. Produkty společnosti Alien Technology slouží především k zajištění bezpečnosti a zvýšení efektivity a produktivity operací v logistice, v rámci dodavatelského řetězce a při lokalizaci a sledování pohybu zboží, majetku a osob. RFID technologie najdou uplatnění v oblasti maloobchodu, rychloobrátkového zboží (FMCG), výroby, obrany, dopravy, logistiky, farmaceutického průmyslu a dalších odvětví. Společnost Alien Technology byla založena v roce 1994 a celosvětově zaměstnává přes 200 lidí. Sídlo společnosti je v Morgan Hill v Kalifornii. Alien Technology je členem EPC Global.

Článek ze dne 16. května 2006 - úterý