logo itpoint.cz

Sloučení GTS Novera s firmami Nextra, Contactel a Telenor Networks

S okamžitou platností začíná proces provozního a následně i právního sloučení uvedených společností v jednu organizaci vystupující pod obchodní značkou - GTS Novera.

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o událostech posledních několika dní, kdy se staly společnosti Contactel s.r.o., Nextra Czech Republic s.r.o. a Telenor Networks s.r.o. členy středoevropské telekomunikační skupiny GTS Central European Holding B.V. (GTS CEH), jejíž součástí je i český celonárodní telekomunikační operátor GTS NOVERA a.s.

Rádi bychom Vás ujistili, že tyto změny nebudou pro Vás a Vaši společnost znamenat žádná omezení v provozu a kvalitě poskytovaných služeb.

Všechny výše uvedené společnosti Vám budou i nadále poskytovat služby beze změn tak, jak jsou specifikovány ve smluvních dokumentech uzavřených se společnostmi Contactel s.r.o., Telenor Networks s.r.o či Nextra Czech Republic s.r.o. Všechny uzavřené dohody a smlouvy tedy zůstávají i nadále v platnosti.

Stejně tak se pro Vás nemění kontakty na Vaše zákaznická oddělení. Budete-li mít jakýkoli požadavek či dotaz, dovoláte se ve stejných časech a na stejná čísla tak, jak jste zvyklí, na infolinku svého původního operátora. Veškeré kontakty naleznete níže.

Právě ukončené transakce znamenají pro český telekomunikační trh významný krok. Integrovaná společnost bude záhy schopna svým zákazníkům nabízet mnohem širší portfolio telekomunikačních služeb za velmi konkurenčních podmínek.

Vítejte tedy v "rozšířené" rodině zákazníků společnosti GTS Novera. Prvořadým úkolem zákaznického oddělení je Vás informovat o tom, jak bude probíhat náročný proces slučování všech společností. O všech probíhajících změnách Vás budeme informovat písemně, aktuální novinky naleznete také na webových stránkách www.gtsnovera.cz.

WEB Telenornetworks (doména www.telenornetworks.cz) byl zrušen a doména byla převedena na Telenor ASA. Důležité informace z webu Telenornetworks jako zkrácený popis produktů, kontakty a další informace jsou k dispozici na stránkách GTS Novera www.gtsnovera.cz/tel.

Článek ze dne 14. února 2006 - úterý