logo itpoint.cz

SOS eliminuje nelegální obchodní podmínky internetových obchodů

Sdružení obrany spotřebitelů ČR reflektuje na poptávku ze strany podnikatelské veřejnosti a vytváří projekt spotřebitelského auditu obchodních podmínek podnikatelů. SOS zároveň reaguje na často se vyskytující nepravdivá a zavádějící tvrzení některých podnikatelských subjektů, kteří vydávají své obchodní podmínky za schválené či konzultované naším sdružením.

SOS se začalo v rámci projektu NROS financovaného Evropskou komisí v průběhu roku 2006 obracet na podnikatelskou veřejnost kromě dosavadních nabídek odborných seminářů i s nabídkou možnosti komplexní konzultace obchodních podmínek. Cílem je upozornit na nejčastější nedostatky z pohledu garance práv spotřebitelů - program nese název "SOS - Spotřebitelský audit obchodních podmínek".

SOS – Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP) vznikl za účelem zvýšení obecného povědomí o spotřebitelských právech mezi podnikateli a rovněž širší spotřebitelské veřejnosti. Mgr. Martin Reisinger, právník SOS, k tomu uvádí : "Právě proto, že podnikatelé jsou těmi, kteří spotřebitelská práva uvádějí v život prostřednictvím svých obchodních podmínek, je nutné, aby tyto obchodní podmínky byly v souladu s příslušnými právními předpisy."

SAOP reaguje především na obecnou praxi provozovatelů internetových obchodů, kteří často navzájem kopírují obchodní podmínky bez přihlédnutí k jejich obsahu a předmětu své vlastní podnikatelské činnosti a díky tomu dochází k lavinovému efektu šíření nelegálních ustanovení těchto obchodních podmínek. V důsledku toho vznikají určité zvyklosti, které se dostanou do povědomí veřejnosti, ačkoli nemají oporu v právních předpisech. Časté problémy při reklamaci zboží – jako např. požadavek vrácení zboží v originálním obalu, poplatky za tzv. neoprávněné reklamace či jiné protiprávní podmínky by s přispěním programu SAOP mohly být postupně odstraňovány. "Sázíme i na pozitivní přístup podnikatelů, kteří budou v souvislosti se zvýšenou pozorností věnovanou obchodním podmínkám sami přistupovat k úpravám svých obchodních podmínek a půjdou tak ostatním obchodníkům příkladem v přístupu k zákazníkům", říká Mgr. Klára Přikrylová z SOS.

Program SAOP je v rámci projektu Posílení ochrany práv spotřebitelů vytvořením právních kapacit spotřebitelských organizací spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

 Zájemci o SAOP se mohou obrátit na níže uvedený kontakt nebo navštívit: www.spotrebitele.info/audit.

Článek ze dne 10. dubna 2006 - pondělí