logo itpoint.cz

Soutěž Diplomová práce roku spěje do finále

Pořadatelem soutěže je společnost AKTIS a. s. a Česká společnost pro systémovou integraci. Vítěze stotisícové prémie a studenty, kteří obdrží nabídku pracovního místa vyhlásí porota v září na finálovém večeru. Soutěží Diplomová práce roku chtějí pořadatelé usnadnit studentům přechod z akademického prostředí do praxe.

Vyhodnocení proběhne již 2.10. 2006 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Celkové vítěze projektu vybere porota na základě shrnutí obsahu a přínosů diplomové práce, posudků oponenta a vedoucího práce a osobní prezentace závěrů práce, které proběhne v den vyhodnocení před hodnotící komisí a odbornou veřejností.

V porotě zasednou vedle ministryně Ing. Dany Bérové a zástupců vyhlašovatelů také představitelé českých vysokých škol. Členy poroty za odbornou veřejnost budou reprezentanti organizací Sdružení pro informační společnost (SPIS) a České asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO).

Finalisti soutěže :

JMÉNO: TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Havryluk Tomáš Migrace účetnictví a skladového hospodářství velkých systémů
Kobza Petr Využití XML pro automatizovanou tvorbu dokumentů
Kohout Jiří Analýza, návrh a implementace informačního systému pro koleje UHK
Lucký Martin Metodika výběru a implementace informačních systémů v malých a středních podnicích
Megela Mario Online systém pro daňové poradce - ekonomické, právní a technické řešení
Němeček Zdeněk Návrh manuálu pro sestavení poptávkového dokumentu k výběru informačního systému
Petrtýlová Barbora Indexace XML dokumentů - rešerše, shrnutí a klasifikace současných metod, implementace…

O soutěži :

Přihlášky do projektu Diplomová práce roku, který za podpory Ministerstva informatiky České republiky vyhlásily v říjnu loňského roku společnosti AKTIS a. s. a Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) mohli studenti podávat do konce dubna. Vítěze stotisícové prémie a studenty, kteří obdrží nabídku pracovního místa vyhlásí porota v září na finálovém večeru. V sedmičlenné hodnotící porotě soutěže zasednou zástupci společností Aktis a ČSSI, zástupci českých vysokých škol a odborné veřejnosti. Předsedou poroty a odborným garantem projektu je Josef Basl z pražské Vysoké školy ekonomické.

Konečné rozhodnutí poroty o nejlepší diplomové práci roku proběhne po osobních prezentacích v září 2006. Na závěrečný večer budou pozváni studenti s nejvyšším počtem bodů získaných na základě předem stanoveného systému hodnocení. Ministerstvo informatiky bude mít navíc právo udělit jednomu studentovi “divokou kartu“ a zařadit jej do finálového výběru mimo dohodnutá pravidla hodnocení. "Věřím, že výsledky prvního ročníku prokáží význam tohoto projektu a mezi přihlášenými studenty objevíme výrazné talenty," uvedla ministryně informatiky a členka poroty Dana Bérová.

Porota bude vítěznou práci vybírat na základě tří hlavních podkladů :

Osobně budou na závěrečném večeru své práce prezentovat pouze finalisté. Prezentace před porotou pak bude probíhat v anglickém jazyce a kandidáti v ní musí stručně práci shrnout a argumentovat, proč právě oni by měli hlavní cenu získat.

"U každého studenta budeme hodnotit několik základních kritérií. Nezbytným předpokladem pro úspěch je dodržení tématu, nápaditost a originalita zpracování," uvedl k principům hodnocení předseda poroty Josef Basl a dodává : "Každá práce by měla navíc integrovat poznatky z různých oborů a její závěry by měly být implementovatelné v praxi."

Studenti, kteří se přihlásily do 30. dubna a odevzdají diplomovou práci na jedno ze zadaných témat, mohou získat nabídku pracovního místa a finanční odměnu až 100.000 Kč.

"Letošním ročníkem, který je zaměřen především na studenty ekonomicko-informačních oborů, bychom chtěli založit dlouhodobou tradici podpory vysokého školství," řekl Jaroslav Řasa ze společnosti Aktis, která je duchovním otcem projektu a jedním z vyhlašovatelů.

Veškeré informace o projektu naleznete na stránkách www.diplomovaprace.cz.

Článek ze dne 6. září 2006 - středa