logo itpoint.cz

Společné prohlášení APMS a MF ČR

V oblasti marketingu existuje mnoho kreativních konceptů marketingových soutěží organizovaných za účelem podpory prodeje, nebo dalších propagačních aktivit, které využívají mobilních telefonů, internetu nebo jiných moderních technologií. Pro loterie a soutěže spadající pod režim zákona o loteriích je však nutné získat povolení, což je vzhledem k nastaveným podmínkám v zákoně pro velkou většinu organizátorů těchto soutěží nesplnitelné.

Ministerstvo financí a skupina několika asociací (zástupci provozovatelů marketingových soutěží) definují soutěže, které nelze podle zákona považovat za loterie.

S ohledem na značnou oblibu marketingových soutěží mezi spotřebiteli a v rámci zvýšení právní jistoty ze strany jejich provozovatelů se Ministerstvo financí jako orgán dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami a asociace působící v této oblasti rozhodli společně definovat soutěže, které na základě analýz odborných institucí nelze považovat za loterie nebo jiné podobné hry či spotřebitelské loterie.

"Aby se spotřebitelé mohli i nadále podobných soutěží účastnit aniž by organizátorovi hrozil postih, vypracovaly MF a asociace působící v této oblasti seznam konkrétních případů herních konceptů v marketingových soutěžích, které pod zákon o loteriích nespadají," uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Za Asociaci provozovatelů mobilních sítí k tomu dodává člen jejího představenstva Václav Mach : "Nadále však platí, že i v případě povolených marketingových soutěží je nutné dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se ochrany spotřebitele."

Bližší informace a konkrétní společné závěry včetně popisu herních konceptů marketingových soutěží jsou zveřejněny ve společném prohlášení, které nahrazuje Stanovisko Ministerstva financí k pořádání soutěží o ceny pomocí SMS z ledna 2005. Společné prohlášení je k dispozici např. na internetových stránkách ministerstva financí (www.mfcr.cz) nebo Asociace provozovatelů mobilních sítí (www.apms.cz).

Článek ze dne 15. května 2006 - pondělí