logo itpoint.cz

Spotřebitelé válčí s telekomunikacemi

Sdružení obrany spotřebitelů ČR se dlouhodobě zabývá situací na českém telekomunikačním trhu, úrovní jeho konkurenčního prostředí a podáváním přehledných informací spotřebitelům, kteří se ve spletitých podmínkách jednotlivých operátorů jen těžko orientují ...

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) zaznamenává dlouhodobý nárůst stížností spotřebitelů, kteří se cítí zmateni až oklamáni různými akčními nabídkami operátorů. "Mezi nejčastější problémy patří uvedení podmínek, za kterých lze akční nabídku využít, velmi malým, téměř nečitelným písmem, nebo uvedení pouze odkazu na internet," popisuje Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikačními otázkami.

Nabídky a ceníky telekomunikačních operátorů jsou pro většinu spotřebitelů nepřehledné a těžko srozumitelné. To dále prohlubují jejich časté změny, a mnohdy i odborníci váhají, jaký bude skutečný dopad. "Ve většině případů, mluví-li operátor o zjednodušení či rebalancování cen, dochází ke zdražení," vysvětluje Liškutín a dodává : "Nejde o problém pouze český, např. nedávná studie provedená v Portugalsku zjistila, že většina uživatelů používá nevhodný tarif u mobilního telefonu, a v důsledku toho zaplatí v průměru ročně navíc přes 100 euro. Ovšem je nezbytné s tím začít konečně něco dělat, a to rychle."

SOS proto apeluje na státní orgány, zejm. Český telekomunikační úřad, aby v zájmu dosažení cílů uvedených v zákoně o elektronických komunikacích vyvolal obdobnou diskuzi ke zlepšení postavení spotřebitelů v telekomunikacích, jaká v současné době probíhá kolem bankovního služeb. Mnohé náměty lze přitom převzít z finančního sektoru takřka doslovně – oznamování změn s dostatečným předstihem včetně informace o konkrétním dopadu na zákazníka na základě jeho uživatelského profilu, vytvoření kalkulaček srovnávající jednotlivé tarify, povinné doporučování nejvhodnějšího tarifu apod.

Státní orgány by se měly chopit obdobné iniciativy jako Ministerstvo financí v oblasti bankovních služeb.

Článek ze dne 24. dubna 2006 - pondělí