logo itpoint.cz

Stanovisko k soudnímu projednávání kauzy Testcom

V úterý 25.7 začal Městský soud v Praze projednávat kauzu založení Testcom servis s.r.o. Po dvouletém vyšetřování se nakonec moje obžaloba smrskla "pouze" na obvinění, že jsem jako ministr informatiky podepsal se společností Testcom servis smlouvu o provozu Portálu veřejné správy ...

Podstata mého "provinění" tak podle žaloby spočívá v tom, že jsem údajně věděl, že tato společnost byla založena v rozporu se zákonem, neboť jsem se jako poslanec zúčastnil v roce 2000 projednávání Zákona o majetku státu.

Toto obvinění je absurdní a nepravdivé z několika důvodů :

  1. Podle záznamů z PSP ČR jsem nebyl při hlasováních o Zákonu o majetku státu ve Sněmovně přítomen a nejenže jsem tedy o návrhu zákona nehlasoval, ale nebyl jsem ani přítomen při jeho projednávání v PSP ČR.

  2. Krajský obchodní soud zapsal společnost Testcom servis do obchodního rejstříku, čímž ověřil, že byla založena podle práva. Smlouva mezi MICR a Testcomem servis navíc prošla standardním úředním postupem na Ministerstvu informatiky a její podpis doporučili všichni odpovědní pracovníci úřadu.

  3. Testcom servis byl vždy v majetku a pod kontrolou státu (jeho majitelem byl Výzkumný ústav Testcom), a jeho zřízením nevznikla státu jakákoliv škoda. Veškeré prostředky vložené do zřízení společnosti jsou uloženy na účtu společnosti.

  4. Na stejném principu jako Testcom servis byla v ČR v minulosti založena řada obdobných společností zejména ve zdravotnictví (například Consult H. s.r.o.). Specializované společnosti na provoz určitých činností, za něž jinak odpovídají příslušná ministerstva, jsou běžnou praxí: například Správa silnic a dálnic, Czechinvest, Česká centrála cestovního ruchu atd.

  5. Ústava stanoví, že poslanec nemůže být za to jak hlasuje jakkoliv postižen. Obžaloba sice tuto ústavní garanci politických svobod formálně respektuje (nejsem obviněn za to jak jsem hlasoval), nicméně fakt, že jsem se měl údajně zúčastnit hlasovaní o určitém zákonu, dává za důkaz vědomého porušení zákona. Je to nejen naprosté nepochopení práce a role poslance, ale i nepřímá snaha o kriminalizaci poslanecké práce. Kdyby totiž tato „logika“ obžaloby platila, znamenalo by to, že každý poslanec, nebo senátor, který je v čele nějakého úřadu (třeba jako starosta nebo ministr) který pochybil ve svém úředním postupu, je za tyto chyby úřadu trestně odpovědný.

Tyto a řadu dalších argumentů a důkazů na svoji obhajobu předložím nezávislému soudu a věřím, že budu zproštěn tohoto nesmyslného obvinění a konečně veřejně očištěn.

Vladimír Mlynář

Článek ze dne 25. července 2006 - úterý