logo itpoint.cz

Telefónica O2 získala osvědčení NBÚ o bezpečnostní spolehlivosti

Na základě úspěšného průběhu bezpečnostního řízení vydal Národní bezpečnostní úřad koncem října 2006 společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. tzv. Osvědčení podnikatele, na základě kterého je společnosti umožněn přistup k utajovaným informacím stupně utajení TAJNÉ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Martin Bek, výkonný ředitel pro lidské zdroje a podpůrné služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, uvádí : "Získané Osvědčení podnikatele, vydané Národním bezpečnostním úřadem, je především pro zákazníky z oblasti státní správy zárukou, že s utajovanými informacemi a dalšími citlivými informacemi poskytovanými společnosti, např. v souvislosti se zajišťováním služeb elektronických komunikací pro potřeby těchto subjektů, bude zacházeno způsobem přesně stanoveným výše uvedeným zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami. Jsme velmi rádi, že jsme opět potvrdili tuto vysokou úroveň bezpečnostní způsobilosti."

Společnost Telefónica O2 také disponuje odpovídajícím počtem zaměstnanců, kteří se (jako fyzické osoby) podrobili bezpečnostnímu řízení prováděnému NBÚ a jsou držiteli příslušného Osvědčení fyzické osoby, opravňujícího je k přístupu k utajované informaci, nebo Dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, opravňujícího k výkonu tzv. citlivé činnosti.

Získané osvědčení mj. umožňuje společnosti účastnit se veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných subjekty státní správy na zajištění služeb elektronických komunikací, které je spojené s přístupem k utajovaným informacím, poskytovat a zajišťovat tyto služby v objektech se zvláštním režimem vstupu a plnit další povinnosti uložené společnosti některými speciálními zákony.

Článek ze dne 6. listopadu 2006 - pondělí