logo itpoint.cz

Telefónica O2 zkvalitňuje nabídku ICT řešení

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, která je mimo poskytování komplexních telekomunikačních služeb také významným dodavatelem ICT řešení pro státní, korporátní a firemní segment, rozšiřuje od 1. listopadu 2006 svůj tým o další experty z oblasti systémové integrace ...

K tomuto dni totiž pod křídla mateřské firmy přechází její dosavadní 100 % dceřiná společnost Omnicom Praha s.r.o., která bude nově vystupovat pod jménem Telefónica O2 Services. Hlavním přínosem této změny pro zákazníky bude především zkvalitnění služeb v oblasti datových a informačních technologii a díky posílení týmu zákaznických řešení i pružnější reakce na zákaznické požadavky.

Telefónica O2 Services bude profitovat z bohatých zkušeností svého právního předchůdce, který patří v oblasti poskytování ICT služeb k naprosté špičce a mezi jehož zákazníky patří instituce jako například Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, cestovní kancelář Fischer či firma Home Credit. Syntéza se společností Telefónica O2 Czech Republic mu nově přinese přístup ke globálnímu know–how a zdrojům mateřské společnosti, která nabízí zázemí silného a spolehlivého partnera všem stávajícím i budoucím zákazníkům. Díky synergickému efektu z propojení obou subjektů tak vznikl poskytovatel služeb, který má na českém trhu mimořádně silnou pozici.

"Jsme potěšeni, že můžeme být součástí velké mezinárodní telekomunikační skupiny a vystupovat pod tak silnou značkou, jakou O2 bezesporu je," uvedl Radomír Adámek, výkonný ředitel společnosti Telefónica O2 Services. "Našim zákazníkům chceme pod novou značkou i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby v oblasti datových a informačních služeb a především pružně reagovat na jejich požadavky."

Telefónica O2 Services poskytuje ICT služby, které je možné rozdělit do dvou hlavních proudů. První zahrnuje služby komplexního outsourcingu IT infrastruktury, zatímco druhý integruje služby ICT, provoz infrastruktury, hosting, housing a v neposlední řadě také řízené ICT služby. Kromě nich společnost nabízí kompletní portfolio doplňkových služeb, jako je například školení zaměstnanců, servis a odborné konzultace dle požadavků zákazníka.

Předností společnosti Telefónica O2 Services je především přístup k technologiím, optimalizace jejich využití a z toho vyplývající finanční úspory. Díky implementace standardu pro řízení ICT - ITIL (IT Infrastructure Library), který představuje jeden z nejvýznamnějších přístupů k problematice správy ICT infrastruktury, může společnost vytvořit ty nejefektivněji řešení, které přinesou zákazníkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic maximální možnou úsporu nákladů na provoz a využívání ICT.

Článek ze dne 16. listopadu 2006 - čtvrtek