logo itpoint.cz

Telefonní automaty matou spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) podává podnět státním dozorovým orgánům na Český Telecom v souvislosti s opakovaným klamáním spotřebitele. Český Telecom účtuje hovory dražší, než je uvádí na svých informačních materiálech v budkách veřejných telefonních automatů. Ve spotřebitelích tak vzbuzuje zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

Od 10. května 2006 zvýšil Český Telecom základní cenu za volání z telefonních automatů na 10 Kč za jeden impulz, přičemž cena uváděná v oficiálních materiálech umístěných u telefonních automatů v různých regionech ČR je výrazně nižší, a to 4 Kč. Nejedná se přitom o první problém s účtováním cen v telefonních automatech, na který SOS upozornilo.

V důsledku využívání mobilních telefonů v současnosti počet uživatelů telefonních automatů klesá. Tento fakt však nelze použít jako obranu pro používání zavádějících informací, zejména proto, že mezi uživatele, kteří telefonní automaty využívají, patří právě ti, kteří nemají přístup k moderním telekomunikačním zdrojům, které by jim umožnily průběžně sledovat ceník Českého Telecomu. "Nezanedbatelná je také skupina zákazníků, kteří využívají telefonní automat nárazově, např. v důsledku vybité baterie svého mobilního telefonu," doplňuje Tomáš Liškutín, "právě pro tyto zákazníky je informace o ceně uvedená přímo v budce telefonního automatu naprosto určující."

SOS považuje za etické a v souladu se zákonem účtovat spotřebitelům jen takové ceny, o kterých jsou spotřebitelé informováni ve chvíli nabídky služby. "Očekáváme, že společnost Český Telecom bude do doby, než závadný stav odstraní, účtovat řádně uvedenou minimální cenu hovoru ve výši 4 Kč," uzavírá Liškutín.

Článek ze dne 24. května 2006 - středa