logo itpoint.cz

TELEWORKING šance pro zaměstnání sociálně ohrožených skupin obyvatelstva

Možným řešením zaměstnávání matek s dětmi, občanů se zdravotním postižením, ale i dalších sociálně ohrožených skupin obyvatel může být teleworking ...

Teleworking, jinak také česky - práce z domu prostřednictvím informačních technologií, je od dubna letošního roku jako alternativní nástroj řešení nezaměstnanosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatel Zlínského kraje, realizován prostřednictvím projektu "Teleworking - šance pro zaměstnání".

Hlavním cílem projektu je zařadit práci z domu prostřednictvím informačních technologií mezi využívané pracovní úvazky, odstranit nedůvěru zaměstnavatelů v tento typ práce a především přispět ke snižování nezaměstnanosti zdravotně postižených obyvatel a žen s malými dětmi, pro které je teleworking často jedinou alternativou zaměstnání.

Projekt nabízí nezaměstnaným sérii školení zaměřených na zvýšení dovedností potřebných při teleworkingovém zaměstnávání, především zvýšení počítačové gramotnosti a užívání dalších komunikačních prostředků.

Projekt dále zahrnuje poskytování poradenství pro zaměstnavatele, zaměřeného na aplikaci teleworkingu do firemní praxe. Seznamuje zaměstnavatele s přínosem teleworkingového zaměstnávání, které představuje úsporu nákladů na pracovní místo a pronájem nebytových prostor, zajištění stravování a zázemí pro zaměstnance. Dalším pozitivem této formy zaměstnávání pro firmu je růst její výkonnosti díky vyšší produktivitě práce, neboť je jednoznačně prokázána vyšší produktivita práce z domova než na pracovišti, způsobená delší dobou práce a minimalizací absence v době nemoci. Určitě nezanedbatelná je i možnost geografického rozvoje firmy, využití vzdálených pracovníků prakticky z celého světa, což souvisí s větší nabídkou při výběru zaměstnanců, kdy odpadá hledisko bydliště v blízkosti sídla zaměstnavatele.

Významnou část projektu "Teleworking - šance pro zaměstnání" je také vytvoření webových stránek obsahujících poradenské nástroje a vzdělávací moduly určené pro nezaměstnané a zároveň podpůrné a motivační materiály pro malé a střední podniky.

Poskytované služby v rámci projektu "Teleworking - šance pro zaměstnání" jsou bezplatné, proto se mohou zájemci o zařazení do projektu jak z řad zaměstnavatelů, tak zájemců o zaměstnání bezplatně registrovat na internetových stránkách projektu v jednotlivých databázích.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další informace o projektu naleznete ZDE.

Článek ze dne 7. září 2006 - čtvrtek