logo itpoint.cz

TEORIE A PRAXE IP TELEFONIE

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, ProTel engineering s. r. o. - firma vyvíjející telefonní HW a SW a Sdělovací technika - měsíčník pro elektroniku a telekomunikace, společně pořádají 8. a 9. listopadu 2006 v Kongresovém centru Hotelu Olšanka 2. dvoudenní odborný seminář.

Seminář je určen především odborné veřejnosti: telefonním mechanikům, servisním technikům, správcům telefonních ústředen a počítačových sítí, projektantům sdělovací techniky, pracovníkům dohledových center nebo center uživatelské podpory, pracovníkům vývoje a výroby telefonního HW nebo SW, pracovníkům zodpovědným za rozvoj telefonních i počítačových sítí či vedoucím technickým pracovníkům. Seminář mohou samozřejmě navštívit i další zájemci, které potřebují získat přehled o principech VoIP, pedagogové i publicisté z oblasti telekomunikační a počítačové techniky nebo pracovníci státní správy.

Volně tématicky navazuje na velmi úspěšný 1. seminář pořádaný v roce 2004, kterého se zúčastnilo téměř 230 osob. Bude tak místem pro poskytnutí dalších, nových a podrobnějších informací (fakta prezentovaná na minulém semináři budou případně rekapitulována jen ve zkrácené podobě). Po vyhodnocení ankety účastníků minulého semináře, budou letošní příspěvky věnovány zejména principům VoIP (tj. menší prostor bude věnován klasické telefonii) a některé příspěvky budou mít charakter podrobného výkladu (např. signalizace SIP a signalizace č. 7). Zároveň budou zařazeny i příspěvky věnované principům IP televize a právním podmínkám pro poskytování IP telefonie v ČR.

Seminář je zaměřen především na výklad obecných technických principů a není místem k obchodní prezentaci konkrétních produktů (výjimkou budou pouze zjevně odůvodnitelné případy). S komerční nabídkou zařízení a služeb z oblasti VoIP se bude možné seznámit na výstavce pořádané po dobu konání semináře v salóncích přiléhajících ke kongresovému sálu.

Datum konání : 8. 11. 2006 - 9. 11. 2006.
Místo konání : Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3
Vložné : 2 500 Kč bez DPH (2 975 Kč s DPH 19 %), stravování po oba dva dny je zajištěno.

Pro mimopražské účastníky lze zajistit ubytování.

Další informace naleznete ZDE.

Článek ze dne 24. října 2006 - úterý