logo itpoint.cz

TISCALI vyzývá české orgány k odstranění protisoutěžních podmínek na broadbandovém trhu

TISCALI, přední internetová společnost v České republice, vydala prohlášení, kterým reaguje na novou evropskou zprávu, podle níž se Česká republika umístila na samém konci žebříčku nových členských států EU v úrovni rozšíření broadbandového internetu.

Podle zprávy, vydané Evropskou asociací pro konkurenční telekomunikace (ECTA), skončila Česká republika osmá z deseti nových členských států EU, v percentuálním vyjádření rozšíření broadbandového internetu s pouhými 4,4 %, tedy jen s nepatrně lepším výsledkem než mají poslední dvě země - Polsko a Slovensko avšak s nesrovnatelně horším, než který zaznamenaly nejvýše postavené státy - Estonsko (13,3 %) a Malta (12,8 %). Asociace ECTA při zveřejnění své zprávy zároveň upozornila na to, že nové členské státy EU, které se umístily na konci celkového pořadí, nedokázaly zavést opatření na podporu přístupu k broadbandu ve snaze rozvíjet konkurenci.

Naveed Gill, generální ředitel TISCALI Telekomunikace Česka republika, komentoval závěry zprávy ECTA následovně :

"TISCALI naprosto souhlasí se závěry poslední zprávy asociace ECTA o výsledcích v poskytování přístupu k broadbandovému internetu. Zpráva poukazuje na nepřijatelně špatný stav rozšíření broadbandového internetu v České republice a zdůrazňuje, jak žalostně potlačeny jsou soutěžní podmínky na českém broadbandovém trhu.

Zpráva poskytuje dostatek důkazů o vzájemné závislosti mezi rozšířením broadbandového internetu a konkurenčními podmínkami na trhu. Například na Maltě, která se umístila na předním místě žebříčku, poskytují plnou jednu třetinu broadbandových linek konkurenti dominantního telekomunikačního operátora, zatímco v České republice, v důsledku početných protisoutěžních obstrukcí ze strany dominantního operátora Českého Telecomu, nedosahuje podíl alternativních operátorů na trhu broadbandu ani 15%. Na Kypru, který skončil celkově čtvrtý, telekomunikační regulační orgán zákonem nařizuje bitstreamový přístup, zatímco v České republice regulační i zákonodárné orgány opakovaně zamítají žádosti alternativních operátorů o zajištění bitstreamového přístupu.

Při zveřejnění své zprávy varuje ECTA před nebezpečím vzniku „dvourychlostní Evropy“, v níž se rozevře propast mezi státy, kde bude broadbandový internet fungovat, a země, kde bude jen skomírat. Vyzýváme české orgány, jak na úrovni regulátora, tak na úrovni vlády, aby okamžitě zasáhly a ukončily stávající protisoutěžní podmínky na českém broadbandovém trhu s cílem zajistit občanům, aby jejich země již dál nepatřila mezi evropské státy, kde je broadbandový internet Popelkou."

Výsledky studie rozšíření broadbandového internetu v nových členských zemích EU za období Q4/2005 podle zprávy asociace ECTA :

POŘADÍ ZEMĚ PENETRACE BROADBANDU
1. Estonsko 13,3 %
2. Malta 12,8 %
3. Slovinsko 9,8 %
4. Kypr 7,7 %
5. Litva 6,8 %
6. Maďarsko 6,1 %
7. Lotyšsko 5,9 %
8. Česká republika 4,4, %
9. Polsko 2,6 %
10. Slovensko 2,4 %

Kompletní výsledky studie asociace ECTA ve formátu Excel nebo ve formátu PDF.

Článek ze dne 16. května 2006 - úterý