logo itpoint.cz

Úschovna provozovaná společností Dial Telecom má novou tvář

Digitální internetová úschovna, místo pro dočasné uschování souborů a jejich následné vyzvednutí, prošla v posledních měsících mnoha zásadními inovacemi. Na základě požadavků uživatelů došlo ke změně grafiky a technologie této aplikace ...

Dále byly přidány jazykové mutace, které umožňují využití této jedinečné služby i v zahraničí. Uživatelé zcela jistě ocení i navýšení kapacity jedné zásilky ze stávajících 10 MB na 50 MB.

Během prvního týdne od spuštění do ostrého provozu využilo službu více než 13 000 uživatelů, kteří za tuto krátkou dobu přenesli téměř 180 GB dat. Úschovnu si lze nejlépe představit jako server, na který může kdokoli nahrát jeden či více souborů. Obsahem zásilky mohou být např. dokumenty, obrázky, archivy programů či jakákoli jiná objemná data, která je třeba rychle a bezpečně předat mezi dvěma partnery. E-mail není primárně určen k zasílání příloh, jak se v dnešní době většina lidí domnívá. Přílohy jsou pouze druhotná záležitost.

Zaslání souboru prostřednictvím elektronické pošty s sebou nese řadu problémů od odmítnutí přílohy na straně příjemce až po přepravní kódování dat, které zvyšuje objem zásilky zhruba o třetinu (což je obzvlášť nepříjemné u velkých souborů). Úschovna používá pro přenos dat na server i z něj protokol http. Odesílatel i příjemce přenese pouze takový objem dat, jaký je ve skutečnosti posílán (zvýšený o minimální režii WWW serveru).

K použití Úschovny je potřeba pouze WWW prohlížeč, na straně odesílatele ani příjemce není nutné zřizovat speciální FTP nebo WWW servery, zajišťovat bezpečnost přístupu, administraci přístupových jmen ani žádné další záležitosti. Úschovna je díky své jednoduchosti ideálním řešením pro předávání souborů či dokumentů v elektronické podobě. Každý si také může sám určit, kdy si přílohu stáhne.

Po uložení je na zadanou elektronickou adresu příjemce zasláno upozornění s návodem na vyzvednutí souborů. Celý proces umístění i vyzvednutí souborů je velmi jednoduchý a intuitivní. Pokud adresát zásilku vyzvednout nechce, není nic jednoduššího než e-mail s výzvou k vyzvednutí zásilky smazat. Samotná zásilka z Úschovny zmizí po 14 dnech od uložení.

www.uschovna.cz

O ÚSCHOVNĚ

Co je digitální úschovna ?

Digitální úschovna slouží jako místo pro dočasné uschování souborů a jejich následné vyzvednutí. Obsahem souborů mohou být například DOC dokumenty, obrázky, archivy programů či jakákoliv jiná objemná data. Po uložení souboru je na zadanou elektronickou adresu příjemce zaslán informační e-mail s návodem na vyzvednutí souborů. Úschovnu tak lze používat jako prostředek k předávání souborů a dat mezi dvěma partnery.

Proč používat Úschovnu ?

K použití Úschovny je potřeba pouze WWW prohlížeč. Při zasílání větších objemů dat je proto použití Úschovny výrazně výhodnější a pohodlnější než elektronická pošta či specializované FTP/WWW servery.

Alternativní způsoby předávání objemných dat

Mezi nejčastěji používané způsoby předávání souborů či dokumentů patří jejich zasílání elektronickou poštou ve formě příloh (attachments), a to zejména z důvodů jednoduchosti a podpory téměř všemi poštovními programy. Tento způsob posílání dat má však jednu zásadní vadu na kráse, a to nutnost použití přepravního kódování dat, které zvýší jejich objem zhruba o třetinu. Tento podstatný růst objemu zasílané přílohy znamená růst nákladů na odeslání dat (vyšší požadavky na kapacitu připojení, delší doba odesílání...).

Přepravnímu kódování dat a tím i nárůstu jejich objemu lze předejít použitím osmibitových přenosových služeb, například FTP nebo WWW. K tomu je nutné zřídit odpovídající FTP nebo WWW server a nastavit odesílateli i příjemci odpovídající přístupová práva. To může být ale značně pracné či nepraktické – do hry vstupují otázky bezpečnosti přístupu, administrace přístupových jmen a mnohé další záležitosti.

Úschovna používá pro přenos dat na server i z něj protokol HTTP, který dokáže přenášet binární data bez problémů. Díky tomuto protokolu odpadá nutnost přepravního kódování. Odesílatel i příjemce tak přenáší pouze takový objem dat, který je ve skutečnosti vkládán, zvýšený pouze o minimální režii WWW serveru.

Článek ze dne 27. dubna 2006 - čtvrtek