logo itpoint.cz

VOLNÝ - Vyjádření k rozhodnutí ČTÚ o ceně týkající se velkoobchodního přístupu k účastnickému vedení CEN/11/04.2006-25

Vyjádření Clemense Wohlmutha, generálního ředitele ředitele telekomunikačního operátora VOLNÝ ...

Vítáme snahu ČTÚ o snížení regulované ceny za pronájem účastnického vedení. Pokles cen však pokládáme za nedostatečný. Český Telecom nadále účtuje vyšší ceny svým velkoobchodním parterům než maloobchodním zákazníkům. Přitom v EU je nemyslitelné, aby velkoobchodní ceny byly stejné nebo dokonce vyšší než maloobchodní. Takové jednání je považováno v rozporu s dobrými obchodními mravy.

Zejména aktivační poplatky a měsíční poplatek za plné zpřístupnění účastnického vedení (LLU) je neúměrně vysoký. Například Český Telecom zřizuje pevnou linku maloobchodně zákazníkům za 499 Kč, kdežto alternativnímu operátorovi účtuje za zřízení již existující linky 2323 Kč. To znamená, že administrativní procedura spojená se zřízením linky operátorovi je několikanásobně dražší než položení kabelu pevné linky do domácnosti koncovému zákazníkovi.

Celkové náklady na pronájem místní smyčky jsou stanoveny vysoko nad evropským průměrem. Vzhledem k nižší platové hladině u nás je tento krok zcela proti zájmům koncového zákazníka i operátorů, kteří nemohou nabídnout ADSL služby obvyklé v ostatních zemích EU.

Domníváme se, že se Český Telecom zneužil stanovením vysokých nákladových cen pro výpočet velkoobchodní nabídky své dominantní postavení. Jak již ukázaly výsledky analýzy ČTU regulátor tímto rozhodnutím jen potvrdil dominantní pozici Českého Telecomu, a dále znemožnil operátorům plné využití potenciálu, který nabízí technologie ADSL.

Článek ze dne 15. května 2006 - pondělí