logo Asseco Solutions, a.s.

ERP HELIOS Orange přináší zefektivnění provozu a snižování nákladů

Nasazení ERP informačního systému HELIOS ve společnosti RENETRA s.r.o. umožňuje vedení sledování firemních procesů, vytváření statistik a výběry potřebných obchodních dat pro přesné plánování a vyhodnocování obchodní činnosti.

Před nasazením systému HELIOS Orange se ve firmě RENETRA používala nižší verze téhož systému, která zajišťovala pouze účetnictví.

Časem se ukázalo jako nezbytné pomocí ERP spravovat i celý systém poptávek, nabídek a zakázek. Vedení společnosti provedlo průzkum možností na trhu a po prezentaci kompletního informačního systému HELIOS Orange bylo zvoleno právě toto řešení. Důležitým faktorem při rozhodování byla snadná možnost přechodu z původního systému i dobré zkušenosti z velkého množství jeho instalací v celé ČR. Roli sehrála i příznivá cena a možnost snadného rozšiřování systému pomocí dalších modulů.

Koncem roku 2010 byla podepsána smlouva a k 1.2. 2012 byl systém spuštěn do provozu. Zpočátku informační systém fungoval jen pro oblast poptávek, nabídek a zakázek, později se přidalo i firemní účetnictví.

"Hlavním požadavkem bylo centralizovat všechny části obchodního případu. Toho se nám podařilo docílit nasazením modulu Firemní aktivity", vysvětluje Aleš Vintrlík, projektový manažer zakázky.

Implementace HELIOS Orange

Z předchozího informačního systému se do nového přenesla databáze zákazníků, která byla upravena a pročištěna. V účetnictví byly vloženy počáteční stavy kont, saldokont a účtů, ostatní se v novém systému rozběhlo „od nuly“. Údaje o skladech se zanesly do systému po provedené fyzické inventuře.

Pracovníci firmy RENETRA při přechodu na nový systém konfrontovali své požadavky a představy o jeho možnostech, které získali při prezentaci, s reálným fungováním v provozu. Postupným vylaďováním systému a osvojením si nových postupů počáteční nedůvěra i provozní problémy odpadají a stále zřejmější jsou výhody a přínosy systému. 

Hlavní přínosy HELIOS Orange pro RENETRA

"Přehlednost informací daná informačním systémem nutí lidi v určitých fázích pracovat shodným způsobem. Koncept práce se tedy sjednotil. S tím souvisí snadná dohledatelnost informací i procesů. Elektronické schvalování došlých faktur přineslo úsporu času a zjednodušilo jejich zpracování, ale především eliminovalo lidský faktor. S úspěchem se využívá součást systému nazvaná dokument management, která je určená pro systematickou práci s dokumenty. Chceme, aby úložiště dokumentů bylo přehledné a systematicky budované", říká Luděk Kadák, představitel RENETRA pro kvalitu a dokumentaci.

Pro vedení je nesmírně cenné množství aktuálních a přesných informací. To jsme dříve k dispozici neměli. Z toho plynou významná pozitiva pro zpřesnění plánování i hodnocení naší činnosti. Výhodou je i možnost práce s informačním systémem na dálku přes internet. Nejčastěji takto získávají informace pracovníci firmy na služebních cestách,“ zdůrazňuje z jednatel společnosti Jiří Macenauer.

O společnosti RENETRA s.r.o.

RENETRA je česká společnost se zaměřením na návrhy, výrobu a dodávky průmyslových čerpacích agregátů. Dále poskytujeme služby v oblastech diagnostiky, optimalizace a servisu čerpací techniky. Společnost byla založena v roce 1999 s hlavní provozovnou v Hranicích na Moravě a s pobočkami v Praze a na Slovensku v Žilině.

Zákazníky tvoří z 50 procent odběratelé v tuzemsku a z 50 procent v zahraničí. Přitom často sice bývá přímým zákazníkem česká firma, ale jako subdodavatel koncového uživatele v zahraničí. RENETRA se výrazně zaměřuje na trhy v Rusku, Polsku, na Blízkém a Středním východě.

Produkce firmy RENETRA míří především do chemického a petrochemického průmyslu, také například pro chladící okruhy v energetice - např. dodávka 80 kusů čerpadel pro dostavbu atomové elektrárny v Mochovcích.

Další články k tématům - databáze - ERP - HELIOS Orange - implementace - management - průzkum - Aleš Vintrlík

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 4. února 2013 - pondělí

Další články od Asseco Solutions, a.s.