logo Asseco Solutions, a.s.

Fenix bude od nového roku součástí Asseco Solutions

Na počátku roku 2010 dojde k přesunu produktu Fenix, který byl dosud součástí produktového portfolia Asseco Czech Republic, do jeho dceřiné společnosti Asseco Solutions.

Důvodem změny je konsolidace obchodního portfolia v rámci skupiny Asseco Central Europe. Fakticky dojde k převodu části firmy - to znamená, že do Asseco Solutions přejde celá divize Municipality, zahrnující tým produktu Fenix a také produktu eObec, tedy všechny, kdo pracují na jejich vývoji, prodávají je a pečují o jejich zákazníky.

"Věříme, že díky této změně se otevřou nové možnosti rozvoje produktu Fenix, které budou pro jeho uživatele přínosem," říká Stanislav Sýkora, předseda představenstva Asseco Solutions a dodává : "Naše systémy Helios a Datalock jsou známé svou uživatelskou přívětivostí a technologickou vyspělostí. Jsme si proto jisti, že rozvoj Fenixu bude v tomto trendu pokračovat."

"Jediný rozdíl, který zákazníci pocítí, bude administrativní - od nové hlavičky na fakturách, až po adresu dodavatele a jeho telefonní čísla. Se stejnými lidmi, s nimiž byli zvyklí spolupracovat dnes, tak zůstanou v kontaktu i nadále," dodává Jan Přerovský, Country Manager Asseco Czech Republic.

"V přesunu Fenixu i eObce vidím spoustu možností synergií, které budou ku prospěchu doslova všem zúčastněným - jak zákazníkům systémů, tak i jejich tvůrcům," dodává Alan Karlach, manažer divize Municipality.

Společnost Asseco Solutions bude mít po uskutečnění této změny již téměř 500 zaměstnanců, z toho více, než 150 ve vývoji.

"Díky tomu dokážeme v budoucnu zkrátit cyklus vývoje našich produktů na jeden a půl roku a budou tedy rychleji vznikat produkty nové generace," vysvětluje Stanislav Sýkora.

Převod části firmy je právně složitý a časově náročný proces. O rozhodném datu převodu proto budou obě zúčastněné společnosti své zákazníky aktuálně informovat.

Fenix

Systém zaměřený na oblast rozpočtových a příspěvkových organizací, tedy měst a obcí a jimi zřizovaných subjektů. Obsahuje jak moduly, shodné se standardním ERP, tak i moduly a funkcionality specializované pro potřeby těchto organizací.

eObec

Nový typ specializovaného informačního systému, který umožňuje v maximální míře zjednodušit komunikaci mezi občanem a úřady.

Další články k tématům - Asseco - eObec - Europe - Fenix - Stanislav Sýkora - Jan Přerovský - Alan Karlach

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 23. prosince 2009 - středa

Další články od Asseco Solutions, a.s.

Fenix bude od nového roku součástí Asseco Solutions