logo Asseco Solutions, a.s.

Informační systémy pro malé i velké firmy

Investice do informačního systému lze rozdělit - proto jsou dnes tak populární menší balíčky, třeba jen pro tři nebo pět uživatelů, které však nabízí možnost snadného rozšíření ERP ve chvíli, kdy se firma rozroste.

Každý ekonomický subjekt musí jistě provádět bankovní operace, a to i tehdy, jestliže běžně manipuluje s hotovými penězi. Pokud cokoli nakupuje, musí zpravidla evidovat došlé faktury a jestliže prodává, pak také faktury vydané.

Jde-li o subjekt, který má sklad se zbožím, musí vést skladovou evidenci. Truhláře či instalatéra se nemusí týkat evidence majetku, která je naopak důležitá pro neziskové subjekty. Malé výdělečně činné subjekty také obvykle neřeší personalistiku, opět na rozdíl od větších, byť neziskových. Co však mají všichni v dnešní době společného, je nutnost vedení knihy jízd a pokladny a udržování kontaktů s obchodními partnery.

Pro malé subjekty je však typické, že nedisponují příliš velkými finančními prostředky na vstupní investici a proto si chtějí systém před koupí osobně vyzkoušet, aby nekupovali "zajíce v pytli". Proto výrobci často nabízejí možnost stáhnout si tzv. "trial verzi" (časově omezenou), která umožňuje uživateli vyzkoušet si v praxi vše, co systém nabízí.

Zajímavou možností jsou i t. zv. "cloudová řešení". Spočívají v tom, že nic neběží přímo ve firmě zákazníka, ale na vzdáleném serveru, kam se uživatel připojí přes internet. Tyto systémy se již začaly objevovat i ve verzi pro velmi malé subjekty.

Další články k tématům - cloud - ERP - fakturace - investice

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 21. května 2013 - úterý

Další články od Asseco Solutions, a.s.