logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Atos IT Solutions and Services a Francouzské velvyslanectví v ČR v prestižní soutěži odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.

Cílem soutěže je ocenění nejlepších studentů doktorandského studia a mladých vědeckých pracovníků z oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru.

Letošního ročníku celostátní soutěže Ceny Josepha Fouriera 2016 se zúčastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol, které vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě jejich prací před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol a odborníků společnosti ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzského velvyslanectví v ČR se sejde v prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně dne 3. 5. 2016.

Porota vybere autory tři autory nejlepších výzkumných prací, kterým společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci.

Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude taktéž speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 10000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Ceny:

  1. 50000 Kč + měsíční stáž
  2. 30000 Kč + měsíční stáž
  3. 20000 Kč

Speciální cenou poroty je 10000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Slavnostní předání cen výhercům proběhne dne 22. 6. 2016 v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví V ČR, za přítomnosti Jeho Excelence pana Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.

Další články k tématům - soutěž - stáž - stipendium - superpočítač - výzkum - Joseph Fourier

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 7. dubna 2016 - čtvrtek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.