logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič představil strategii Energetické unie, která je pokusem o koncepční pohled nejen na energetiku, ale zahrnuje v sobě i nutnost spolupráce evropských zemí na poli dopravy, zemědělství, obchodu a vědy.

Na tomto konceptu pracují týmy 13 evropských komisařů a velký důraz je kladen na omezování vlivů, vedoucích ke klimatickým změnám. Z toho vyplývá, že evropská energetika bude čím dál tím víc "zelená" a proto bude muset být mnohem víc "inteligentní".

Energetická unie stojí na pěti pilířích:

  1. Bezpečnost dodávek
  2. Cesta k nízkouhlíkové ekonomice
  3. Dokončení vnitřního trhu s energií
  4. Výzkum a inovace
  5. Zvyšování energetické účinnosti

"Když se na těchto pět pilířů podíváme blíže, zjistíme, že jeden z nich akcentuje vznik vnitřního trhu s energiemi. Rád bych věřil, že národní vlády dokáží překročit svůj stín a postupně přenesou energetickou agendu na evropskou úroveň. Vždyť množství benefitů z toho plynoucích může výrazně převýšit emoční blok ze ztráty části národní suverenity," říká Jiří Stich, Head of Telco, Media & Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Členstvím v EU se každá členská země dobrovolně vzdává části národní suverenity a v případě propojených energetických soustav nic nedává větší smysl, než jednotný vnitřní trh s energiemi. A nářky nad nekompetentností Bruselu jsou liché. Poslední kroky ukazují, že i z Bruselu může přijít koncepční návrh.

Další 4 jsou založeny na vývoji a implementaci inovativních řešení, které nakonec vytvoří Smart Grid - inteligentní energetickou síť. A zde vidím velkou příležitost pro firmy působící v České republice a na Slovensku.

Energetika je v obou zemích na vysoké úrovni, s řadou špičkových odborníků. Společnosti, které dodávají svá řešení pro energetiku, mají již dnes portfolio produktů a řešení, díky kterým jsou schopny pomoci naplnit požadavky těchto čtyř pilířů. Má osobní zkušenost je, že se nemáme za co stydět ani v celoevropském měřítku.

Tým v Atos IT Solutions and Services si je těchto příležitostí vědom. Na Slovensku jsme leadry projektu Základní výzkum v oblasti Smart Grid, Big Data a Kryptologie, který je kofinancovaný ze strukturálních fondů Slovenské republiky. V rámci běžících projektů implementace inteligentních měřících systémů (IMS), které jsou podporovány slovenskou legislativou, dodáváme Východoslovenské energetice systém Atos Smart Grid Suit, který má za úkol zpracovávat data z inteligentních elektroměrů.

"V současnosti připravujeme projekty jako například Inovativní Region (Pardubický kraj) nebo Smart City na Slovensku. Naší ambicí je získat kofinancování z evropských fondů Horizon 2020 nebo z národních strukturálních fondů. Snažíme se, aby tyto projekty zapadaly do koncepcí Smart Grid, případně je pomáhali definovat," doplňuje Jiří Stich.

Nechceme vytvářet soliterní a nekompatibilní řešení, ale naopak pomoci vytvořit evropské řešení a podpořit tím fungování evropské energetické unie. Proto považuji za výhodu, že můžeme spolupracovat s experty v rámci naší Skupiny, ať již to jsou lidé z Atos Research & Innovation nebo z Atos World Grid. Uvědumuji si ale, jak důležitý je expertně silný lokální tým a ten se nám daří velmi rychle budovat jak v Čechách, tak i na Slovensku.

Naším cílem není jen transfer inovativních technologií do našich zemí, ale také vývoj vlastních řešení. A evropské fondy nám s naplňováním tohoto cíle výrazně pomáhají.

Přestaňme se tedy na Brusel dívat jako na hrozbu. Je to příležitost! Posuňme Českou republiku a Slovensko do čela inovativních zemí EU. My máme předpoklady, Evropa je připravena poskytnout štědré dotace.

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 2. dubna 2015 - čtvrtek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.