logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Koncepty nazývané Smart City nebo Connected City jsou založeny na dvou základních pilířích - energetické platformě a inteligentním veřejném osvětlení, přes něž se město spojuje s IoT/IoE světem, tedy internetem věcí a všeho.

Mnohá města si kladou otázku, jak efektivně začít budovat a rozvíjet inteligentní infrastrukturu a mají strach z enormních nákladů. Jedna z nejefektivnějších cest je právě využití infrastruktury pouličního osvětlení. Hlavně proto letos v listopadu, po půlročním jednání, podepsaly společnosti ICE Gateway a Atos IT Solutions and Services dohodu o spolupráci při řešení projektů Smart Cities.

"Jsme rádi, že jsme v lidech okolo ICE Gateway našli zapálené odborníky, kteří se dokázali na problematiku inteligentních systémů veřejného osvětlení podívat jinak než ostatní. Výsledky jejich práce se staly přirozenou součástí našeho konceptu Smart City a jsou jednou z rozdílových věcí tohoto konceptu, díky které získává Atos konkurenční výhodu," říká Jiří Stich, Head of Enterprise Sales společnosti Atos, která je největší evropskou IT firmou.

Společnost ICE Gateway je inovativní startup sídlící v Berlíně která na začátku roku 2015 našla v Čechách klíčového finančního partnera J&T Ventures a po více než dvou letech testování v 5 lokalitách a prvních instalacích v Berlíně společně tyto firmy oslovují trhy střední a východní Evropy.

Řešení společnosti ICE Gateway, které vyvíjela ve spolupráci s univerzitou v Cáchách a německým výzkumným ústavem pro letectví DLR, je založeno na předpokladech ekonomičnosti, maximální bezpečnosti dat a jednoduchosti instalace a užívání, a je unikátní hned z několika hledisek.

ICE Gateway modul v sobě zahrnuje inteligenci v podobě multiprocesorového počítače, který se vkládá do každé lampy veřejného osvětlení. Tento model propojuje veškeré senzory a chytrá zařízení v reálném čase na základě softwarové řídící platformy, a tím vytváří systém pro propojené město, kde v každé lampě dochází k místnímu procesování širokopásmových dat a následně v systému kombinovaných cloudů dochází k přenosu vybraných dat v rámci celkové celoměstské infrastruktury. Tato síť obsahuje v sobě moduly autentifikace a enkrypce, a splňuje nejvyšší stupeň datového zabezpečení.

Zároveň tato infastruktura přenáší data v reálném čase, a je tedy využitelná pro veškeré potřeby a služby chytrého města, ať již se jedná o inteligentní systém dopravy a parkování, monitorování pohybu a hustoty provozu, monitoring kvality ovzduší a okamžité hladiny emisí, bezpečnosti města, komunikace města s občany v reálném čase či podpory turismu a ekonomické situace obchodů a zařízení.

ICE Gateway nejen vytváří nové příjmové modely pro města a jejich občany, ale též díky speciálně vyvinuté technologii v rámci modulu v každé lampě výrazně šetří náklady na spotřebu elektrické energie. ICE Gateway v sobě obsahuje elektroniku a modul, který sám ovládá řízení LED osvětlení a dovede inteligentně ovládat intenzitu každého světelného bodu až na úroveň tlumení na 1% světelného toku bez zhasnutí svítidla, či dynamického tlumení svítidel na základě hustoty chodců a pohybu, a tím dosáhnout maximální úspory.

V neposlední řadě se jedná o jednoduchou a jednorázovou instalaci celkového řešení pro propojené město, a veškeré budoucí služby pro města v oblasti Smart City mohou být integrovány do ICE Gateway infrastruktury bez dodatečných nákladů pomocí softwarových aplikací, čímž tato metoda výrazně šetří budoucí náklady každého města.

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 8. prosince 2015 - úterý

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.