logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Přenosové soustavy s využitím moderních technologií

Primárním úkolem distribučních společností je zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energií. Moderní technologie se vyvíjejí tak rychle a jejich ceny skoro stejně rychle klesají, že jejich využitelnost je již možná i v masovém nasazení.

Nové technologie zásadně mění požadavky na energetiku a ta na tyto změny může reagovat zase jen moderními technologiemi. Dlouhá léta fungující koncept centralizované výroby a přenosu a distribuce energie se podstatně změnil nástupem obnovitelných zdrojů. Množství decentralizovaných výrobních zdrojů, jako jsou fotovoltaické nebo větrné, ale třeba i malé vodní elektrárny, které jsou připojeny do nižších napěťových úrovní, vyžadují mnohem víc informací o jevech na úrovni nízkého napětí.

Už nestačí jen aktivní řízení přenosové soustavy a vyšších napěťových úrovní v distribučních soustavách, ale musíme se naučit aktivně řídit i úroveň nízkého napětí. Snažit se elektřinu spotřebovávat tam, kde vzniká, a ne ji přenášet zbytečně daleko za cenu technických ztrát a rizik pro stabilitu soustav.

"Je zbytečné, aby na energetických dispečincích dispečeři sledovali aktuální stav milionů odběrných míst a tisíců menších výrobních zdrojů. To za ně musí udělat právě moderní technologie a dispečery informovat jen o nestandardních jevech, které vyžadují lidský zásah," říká Jiří Stich, Head of Telco, Media & Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services.

Přínosy využití Smart Grids pro firmy a veřejný sektor

"Odborné studie a zkušenosti ze zahraničních projektů ukazují, že efektivnějším řízením spotřeby, využitím nových možností pro optimalizaci provozování budov a díky informacím, které tyto inteligentní systémy poskytují, lze dosáhnout až 30% úspory nákladů," doplňuje Jiří Stich.

Ještě významnější přínos je zajištění bezpečné dodávky energií. Mnozí odborníci tvrdí, že nezačneme-li zavádět inteligentní prvky do energetických soustav, není otázkou, jestli zažijeme blackout, ale kdy ho zažijeme. Uvědomme si, že žijeme v době elektrické.

Příklady ze zahraničí

Atos se účastní významných projektů, jako například Linky projekt, což je implementace 35 milionů interoperabilních inteligentních elektroměrů v distribuční síti francouzské distribuční společnosti ERDF - největší projekt svého druhu na světě. Nebo Smart Metering projekt pro italskou utilitní společnost A2A, kde Atos dodává multiutilitní řešení zajišťující a zpracovávající odečty elektřiny, plynu, vody a tepla.

Úspěšná je také implementace systému Atos Smart Grid Solution pro odečty a zpracování dat z inteligentního měření ve Východoslovenské energetice Košice. Smart Metering má již oporu ve slovenské legislativě, projekty inteligentních měřících systémů tam jsou již v plném proudu.

Realizace projektů "chytrých měst" - např. Smart City Salzburg, projekt eCARGA v Madridu, který řeší komplexní zajištění elektromobility jako ideálního prostředku městské mobility, Grenoble CityZen a další.

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 27. února 2015 - pátek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.