logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Chytrá města jsou příležitostí pro inteligentní energetické sítě

Proč by měli zákazníci chtít od provozovatelů distribučních soustav jejich smartizaci? Důvodem jsou koncepty Inteligentních měst a regionů. Stejně jako Smart Cities, tak i Smart Grids zahrnují množství inovativních projektů.

Před lety jsme byli svědky diskuzí mezi provozovateli energetických distribučních soustav a dodavateli prvků inteligentního měření a inteligentních energetických sítí. Byl to střet dvou světů. Světa IT, zvyklého na rychlé a dynamické změny a velmi konzervativního světa energetiků, kde základem je bezpečná a spolehlivá dodávka energie.

Těžko přesvědčíte někoho něco instalovat nebo měnit, když ani sám nejste přesvědčen, že to skutečně potřebuje. Chyběl zde mimo jiné koncový zákazník, který by byl ochoten investovat do přínosu inteligentního měření nebo inteligentních sítí.

Například součástí projektů energetické efektivity budov a průmyslových podniků bývá využití alternativních zdrojů energie, jejich efektivní řízení, ale také zapojení těchto Micro Grids do distribuční soustavy.

Abychom mohli řídit energetickou efektivitu, potřebujeme například průběhové měření spotřeby. Budeme-li mít více takových mikro sítí poblíž sebe, budeme muset umět řídit bilanci výroby a spotřebu v dané lokalitě a to i za využití různých typů akumulace.

Logicky budou muset účastníci energetického trhu najít nové formy spolupráce. V projektech energetické bezpečnosti lze využít lokálních distribučních soustav s vlastními zdroji v případě blackoutu jako zdroje energie - například pro nemocnice, policii nebo hasiče.

"Jen je umět správně využít a umět je řídit. Další výzvou je chystaný rozvoj elekrtomobility, na který se připravují již všichni výrobci automobilů a který je podpořen změnami emisích limitů, které vstoupí v platnost v roce 2020. Současně s těmito výzvami budou dále pokračovat změny velké energetiky. Odklon od konvenčních zdrojů a rozvoj decentralizované výroby. Věřím, že tentokrát dojde k propojení konceptů Smart Cities a Smart Grids - ku prospěchu všech," doplňuje Jiří Stich, Head of Enterprise Sales společnosti Atos.

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 2. prosince 2016 - pátek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.