logo BM Servis s.r.o.

Kvalitní mzdový systém musí zvládnout i exekuce ze mzdy

Pokud zaměstnáváte člověka, jemuž byla vyměřena exekuce, zodpovídáte jako jeho zaměstnavatel za to, že ji správně spočítáte a včas v patřičné výši ze zaměstnancovy mzdy odvedete. Jestliže pochybíte, vystavujete se nebezpečí opakovaných pokut ve výši desítek tisíc a nebezpečí žaloby od nespokojených věřitelů.

Podnikatelé by měli podnikat - vytvářet hodnoty, dávat lidem práci, posouvat hospodářství dopředu a vzhůru. Že by jim v tom stát nějak pomohl (třeba podporou bezpečného podnikatelského prostředí), to už snad ani nikdo nečeká. Všichni si přejí, aby je alespoň nezatěžoval nehoráznými administrativními úkony.

Nicméně stát na zaměstnavatele stále přenáší řadu povinností. Mimo jiné i povinnost hlídat a zajišťovat splácení dluhů, které zaměstnanci vůči státu, jeho institucím a jeho občanům mají. Přitom při výpočtu mezd je srážení exekucí pravděpodobně nejsložitějším algoritmem.

Tak jako v nouzi poznáte přítele, poznáte v tomto případě dobrý mzdový (personální) program. Měl by mít výpočtový algoritmus již implementován a automaticky zpracovávat mzdy i zaměstnancům se složitými osobními a finančními poměry. Že takových zaměstnanců přibývá, vám potvrdí řada (nejen) výrobních podniků.

Následující popis tohoto mechanismu vám může pomoci při ověřování možností vašeho mzdového programu. Kromě toho si po přečtení určitě dobře rozmyslíte, jestli půjčíte sousedovi v nouzi peníze.

V zásadě rozeznáváme 3 druhy exekucí:

 1. Výživné a nedoplatky na výživném
  To je exekuce s absolutní předností. Uspokojuje se jako první ze všech stanovených exekucí, a to i v případě, že byla vyměřena později než ostatní.
 2. Dluh vůči institucím
  Finančnímu úřadu, na zdravotním a sociálním pojištění atd. jsou exekuce tzv. přednostní, seznam přednostních exekucí je ve skutečnosti mnohem delší.
 3. Dluh vůči komerčním subjektům nebo fyzickým osobám
  Například nesplacené komerční nebo osobní půjčky jsou pohledávky nepřednostní.

Jak se exekuce ze mzdy srážejí

Především podle data rozhodnutí (resp. data, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí) - dříve uvalené exekuce se taky dříve splácejí. Výjimkou jsou exekuce s absolutní předností uvedené v bodě 1, ty se uspokojují vždy jako první.

Exekuce jsou nicméně často vyměřeny lidem, kteří se dostali do zoufalé finanční situace a dluží, kam se podívají. Pak se jedním soudním jednáním rozhodne o několika exekucích vůči několika různým subjektům a ty pak nesou stejné datum rozhodnutí. V tomto (mnohem častějším) případě jsou sráženy ze mzdy poměrnou částkou.

Mylnou domněnkou bývá, že zaměstnanci je ponecháno z platu pouze životní minimum a veškerá zbývající část mzdy jde na splácení exekucí. Tak to ale není. Zaměstnanci je ponechána tzv. základní nezabavitelná částka.

Ta je stanovena zákonem na základě platného životního minima, a sestává z:

Po odečtení základní nezabavitelné částky od čisté mzdy získáme výši prostředků, které se použijí pro výpočet splácení vyměřených exekucí. Tyto prostředky až do výše 9177 Kč (jedná se o "částku, nad kterou se zbytek mzdy srazí bez omezení", stanovenou státem ve výši 150% životního minima) se rozdělí se na tři díly.

Pokud z čisté mzdy zaměstnance ještě něco zbývá, přihrne se to na hromádku druhého dílu.

Jak se s jednotlivými díly naloží:

 1. díl se ponechá zaměstnanci
  Spolu s nezabavitelnou částkou je to vše, co zaměstnanci z výplaty zbyde.
 2. díl se použije na výplatu přednostních exekucí
  Nejprve se díky absolutní přednosti uplatní výživné a nedoplatky výživného a to bez ohledu na to, kdy byly vyměřeny. Po té se uplatní ostatní přednostní exekuce a to primárně v pořadí dle data rozhodnutí, pokud mají datum rozhodnutí stejné, pak se uplatní poměrnou částkou. Zjednodušeně řečeno, na malou exekuci se pošle málo peněz, na velkou víc - nicméně je každému asi jasné, že algoritmus výpočtu není vůbec triviální.
 3. díl se použije na výplatu opět přednostních exekucí
  Ty v této třetině ztrácejí svůj přednostní charakter a nepřednostních exekucí opět dle data rozhodnutí nebo poměrnou částkou, pokud je datum shodné.

Názorný příklad

Zaměstnanec - dlužník:

Pro jednoduchost předpokládejme, že všechny exekuce byly na dlužníka uvaleny jedním rozhodnutím, a tedy jsou uspokojovány poměrnou částí, nikoli podle data rozhodnutí.

Poznámka: zaokrouhlování se děje obvykle ve prospěch zaměstnance, haléřové detaily ani nejsou pro tento článek podstatné.

Exekuce ze mzdy

Zaměstnanec si tedy ze svých vydělaných peněz donese domů 13766 Kč. Dítě z předchozího manželství dostane přednostně z druhého dílu výživné 1500 Kč. Pro finanční úřad a pojišťovnu dohromady zbyde ve druhém díle 2675 Kč, což si mezi sebe rozdělí v poměru 1:2, tedy do FÚ pošlete 1783 Kč a do pojišťovny 891 Kč. Třetí díl se rozdělí mezi finanční úřad (1529 Kč), pojišťovnu (764 Kč), souseda (458 Kč) a na splátku spotřebitelského úvěru (305 Kč).

Samozřejmě je to opět zaměstnavatel, kdo musí hlídat zůstatek exekucí vymáhané částky u jednotlivých věřitelů a v případě splaceného dluhu přepočítat nároky zbývajících věřitelů. Například u našeho dlužníka může nastat situace, kdy budou splaceny dluhy finančnímu úřadu a pojišťovně. Kolik peněz z druhého dílu můžete převést na splácení sousedovi a kolik musíte nechat dlužníkovi ve výplatě? Překvapivě to není dlužník ani exekutor, kdo to musí vědět. Jste to vy, zaměstnavatel.

Když už si myslíte, že jste se s problematikou nějak popasovali, nastanou další zajímavé situace. Například zaměstnanec dlouhodobě onemocní. Pokud mu vyplácí nemocenskou Správa sociálního zabezpečení, sráží mu také exekuce. Ve chvíli, kdy mu vyplácí jen část měsíce a část už opět chodí do práce, musíte se se Správou domluvit, kdo z vás mu ponechá nezabavitelnou částku a kdo a jak mu srazí povinné splátky.

Nebo při ročním vyúčtování daně. Má se uplatnit exekuce na vrácený přeplatek na daních? Názory se různí, odborné časopisy si odporují a zaměstnavatel se může/musí rozhodnout, ke kterému názoru se přikloní. Pokud mu ovšem jeho mzdový program takové rozhodnutí umožní.

Úplně se vyhnout zaměstnávání lidí s exekucí asi nelze. Statistiky říkají, že soudy v roce 2014 zahájily 828 tisíc exekucí, což je o 114 tisíc víc než předloni a vyvrací to původně předpokládaný klesající trend. Do potíží se mohou dostat i takoví vaši zaměstnanci, kterých si jinak ceníte a zbavit se jich nechcete.

Exekuce spadají do citlivých osobních informací, takže na související otázky nemusí zaměstnanec u přijímacího řízení pravdivě odpovídat. A jakmile jej přijmete, máte dokonce ještě povinnost oznámit příslušnému soudu, že u vás nastoupil a exekuce teď budete vyplácet vy.

Nemůžete-li se situaci vyhnout, musíte ji řešit. Váš informační systém a jeho dodavatel by vás při tom měli podržet. Z pohledu uživatele mzdového/personálního systému to pak není nic složitého. Stačí mít na kartě pracovníka vedle ostatních záložek, jako jsou půjčky, daně apod, ještě záložku Exekuce, za níž se bude skrývat výše popsaný algoritmus.

Pak už stačí jen jednoduše opsat položky exekucí podle doručeného rozhodnutí od soudu a nastavit způsob a cíl jejich vyplácení. Výhodou je pak i tisk povinných dokladů, například Potvrzení o zaměstnání (v případě odchodu zaměstnance) včetně informací o provedených srážkách exekucí ze mzdy a zbývajících částkách exekucí, příslušná oznámení soudu (při nástupu a odchodu zaměstnance s exekucí) apod.

Neumožňuje-li Váš informační systém / HRM systém / mzdový program správné a uživatelsky jednoduché srážení exekucí, informujte se na možnosti informačního systému Bílý Motýl u firmy BM Servis.

Článek BM Servis s.r.o. ze dne 28. srpna 2015 - pátek

Další články od BM Servis s.r.o.

Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma