logo BM Servis s.r.o.

Informační systémy pro procesní řízení ve strojírenství

Procesní IS pro strojírenství musí zvládat nejen veškeré podpůrné aktivity jako jsou účetnictví, řízení lidských zdrojů, správa majetku apod., ale zejména aktivity primární - tedy především řízení projektů a výroby s vazbou na nákup a prodej.

Zejména ve strojírenství je kladen důraz na oblast technické přípravy výroby a na oblast řízení realizace výrobních zakázek, kde je stěžejní dosáhnout celkové optimalizace výroby z hlediska kvality a nákladů, ale i zvládnutelnosti v čase. Velmi důležitá a často opomíjená je informační podpora vývoje nových výrobků. Význam této oblasti roste zejména v těch strojírenských firmách, kde je velké množství nových výrobků či dokonce je každý výrobek originálem.

Na informační podporu pro dosažení těchto cílů se soustřeďuje procesní informační systém Bílý Motýl, který originálním způsobem s využitím metod projektového a procesního řízení ve svých modulech řeší jednotlivé fáze celého procesu od zadání do výroby až po expedici, fakturaci i následný servis.

Když zákazník poptává nový výrobek s termínem dodání "včera bylo pozdě" a téměř ihned chce vědět, kdy a za kolik mu jej dodáte, potřebujete k seriozní odpovědi kompetentní vyjádření řady firemních specialistů - od vývoje po řízení nákupu a kapacit výroby. Pak následuje projednání se zákazníkem vedoucí na další změny a to vše se může několikrát opakovat, než je uzavřena smlouva a dojde k výrobní realizaci, expedici a vyúčtování.

"Tyto rozsáhlé a obvykle i složité aktivity probíhají v určité obecnosti ve většině strojírenských firem stejně, ovšem v detailu se značně liší. A zde nastupuje silná stránka IS Bílý Motýl s procesní orientací (workflow), díky které můžete tyto aktivity přehledně uspořádat a efektivně řídit pomocí IS. Úspora času, přesnost, odstranění ztrát, zpětná dohledatelnost a provázanost informací od úvodní poptávky přes vývoj, obchod, výrobu a expedici po úhradu, ekonomické vyhodnocení a následný servis. Tímto procesním pojetím IS Bílý Motýl přináší i finanční úspory a dobré jméno u zákazníků," říká Jaroslav Janda, ředitel společnosti BM Servis.

Specifika pro potřeby strojírenských firem

Jednotlivé procesy se vždy nastavují specificky pro každou strojírenskou firmu, takže si každý do IS Bílý Motýl vnese své know-how. Bez toho by informační systém nikdy nepřinesl konkurenční výhodu, spíše by byl v pozici nutného zla.

Konkurenční výhoda je pak fakticky realizována dvojím možným způsobem - úsporou nákladů nebo odlišením se od konkurence.

První z nich, tedy úspory nákladů, lze dosáhnout zejména díky možnosti skutečně řídit a ovlivňovat dění ve výrobě na základě znalosti všech skutečností v souvislostech, na základě optimalizace celého procesu od poptávky po dodání a následnou péči. Dále na identifikaci materiálových ztrát, na zkrácení celkového realizačního času zakázek, na zkrácení času přípravy i času na jakékoliv zpětné dohledání.

Odlišení se od konkurentů - například snadnější zvládnutí zákaznických provedení, rychlý a personalizovaný nabídkový proces, dokonalejší servisem atd. - lze rovněž významně umocnit inteligentním procesním informačním systémem.

Procesní architektura IS Bílý Motýl toto vše umožní realizovat i ve středních a menších firmách s přijatelnými náklady na zavedení IS i na jeho budoucí rozvoj.

Článek BM Servis s.r.o. ze dne 20. března 2015 - pátek

Další články od BM Servis s.r.o.

M-Files - Document Management System