logo BM Servis s.r.o.

Informační systém Bílý Motýl - pro ty, kterým standard nestačí

IS Bílý Motýl je nestandardním, a na českém trhu ojedinělým nástrojem pro efektivní řízení. Nabízí totiž unikátní nástroj pro definici vlastních podnikových procesů – tedy pro spojování jednotlivých operací do libovolných sledů napříč všemi moduly celého ERP - výroba, obchod, finance apod.

Informačního systém Bílý Motýl je ERP řešení pro středně velké podniky výrobní, obchodní a poskytující služby, který poskytuje komplexní informační podporu v procesní i manažerské rovině. Charakterizuje jej standardní modulární komponentová architektura, kde jednotlivé dílčí komponenty komunikují pomocí informačního centra. Měnící se požadavky na informační systém se tedy realizují bez narušení provozu na základě nastavení parametrů a nikoliv změnou programového kódu.

Umožňuje vlastní definice datových polí i složitějších datových struktur, vlastní a téměř neomezenou parametrizaci uložených informací pro pozdější analytické výstupy, samozřejmostí jsou vlastní stuktury výstupů a podoba sestav a dokumentů.

Díky těmto vlastnostem je pro každého uživatele v rámci implementace fakticky nadefinována zcela individuální funkčnost informačního systému, bez nutnosti programátorských úprav. Díky jednoduchému způsobu sestavování operací do procesů lze v průběhu provozu informačního systému měnit podobu procesů téměř okamžitě a bez dodatečných nákladů.

Proto se tyto informační systémy hodí zejména do firem, které mají osobité požadavky na chod svých procesů a nemohou nebo nechtějí se "narovnat" na funkčnost standardních informačních systémů.

Takovým firmám nezbývá, než zadat programování individuálních úprav nebo se pustit do integrace většího množství samostatných subsystémů různých dodavatelů.

Nebo konktaktovat BM Servis, kde jim rádi odborníci na procesní řízení vysvětlí, co pro ně mohou udělat.

Článek BM Servis s.r.o. ze dne 1. března 2017 - středa

Další články od BM Servis s.r.o.

M-Files - Document Management System