logo BM Servis s.r.o.

Skladové hospodářství pro řízení skladových zásob podniku

Řízení skladového hospodářství v podniku vyžaduje skladový software pro podporu skladového systému, který efektivně řídí skladové zásoby v podniku. Optimální řízení skladových zásob zajišťuje informační systém Bílý motýl.

Skladování by se každý rád vyhnul. Je to činnost, která nenese žádné zisky, ale naopak navyšuje náklady a váže peníze (tedy pokud nejste je profesionálním poskytovatelem služeb skladové logistiky). Navzdory moderním metodám, které vedou k omezení skladových zásob na minimum, zůstává řízení skladového hospodářství prvkem podnikového řízení.

Optimalizací skladového systému rozumíme především dvě roviny - minimalizaci nákladů a maximalizaci užitné hodnoty, tedy co nejlepší funkčnost skladu a optimální dostupnost potřebného skladovaného artiklu.

První rovinu netřeba více vysvětlovat, druhá rovina může významně ovlivnit naše vztahy se zákazníky a koneckonců i vztahy vnitrofiremní.

K optimalizaci skladového hospodářství může významně přispět podnikový informační systém, jehož součástí je skladový software. Obvykle je řízení skladu jedním z modulů podnikového ERP.

Tak je tomu i v případě informačního systému Bílý Motýl, který obsahuje řadu optimalizačních nástrojů pro řízení skladů.

Optimální řízení skladových zásob v informačním systému Bílý motýl je založeno na:

Informační systém Bílý Motýl je určen především pro procesní řízení podniku. Operace skladového ho hospodářství jsou z pohledu procesního řízení součástí firemních procesů, jejichž vstupem je zákaznická poptávka a výstupem uspokojení zákazníkovy potřeby. Z tohoto pohledu se skladový systém spolupodílí na úspěšně realizovaném obchodu s přímou zainteresovaností na spokojenosti zákazníka.

Je logické, že zákazník chce včasnou dodávku správného zboží se správně fakturovanou cenou - přesto je v řadě podniků sklad chápán jako samostatné království, kde hlavní prioritou je skladování samo, nikoli součást služby zákazníkovi.

Skladový software samozřejmě sám o sobě principy řízení podniku nevyřeší. Modul Skladové hospodářství informačního systému Bílý Motýl však může významně podpořit procesně řízený sklad a optimalizaci skladových zásob.

Protože Bílý Motýl je komplexní ERP systém, je zajištěna optimální komunikace Skladového hospodářství s ostatními moduly (Řízení výroby, Finanční řízení, Obchod - Nákup i Prodej, Mzdy, CRM), zejména propojení skladových operací s operacemi ostatních modulů do podnikových procesů a potřebné sdílení dat.

Prostřednictvím webových služeb lze realizovat i napojení na jiné informační systémy v podniku.

Článek BM Servis s.r.o. ze dne 14. července 2015 - úterý

Další články od BM Servis s.r.o.

Acronis Backup 12.5