logo Borland, s.r.o.

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

Embarcadero Technologies představuje Embarcadero DB PowerStudio XE3.5 - nejnovější vydání platformy pro vývoj a správu databází. Nové vydání DB PowerStudio XE3.5 hraje zásadní roli správce dat v procesu Data Governance.

DB PowerStudio XE3.5 je klíčovou součástí nové platformy Embarcadero pro správu metadat, která organizacím umožňuje zužitkovat rozličná data tekoucí celým informatickým prostředím a vznikající v procesu životního cyklu vývoje software. Organizace tím učiní významný základní krok k úspěšnému nasazení Data Governance, tedy procesní a organizační stránky řízení dat.

"Správci databází (DBA) bývají při budování strategie Data Governance často přehlíženi, přitom však hrají klíčovou roli stejně tak jako každý, kdo přijde do styku s daty", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro produkty u společnosti Embarcadero. "DB PowerStudio XE3.5 rozšiřuje dosah správců databází a datových profesionálů o něco dále a umožní jim zajistit provozní integritu a soudržnost dat ve složitých a rozsáhle spravovaných prostředích z jediného místa."

Posílení role správců databází

Organizace všech velikostí se dnes potřebují daleko lépe, rychleji a častěji rozhodovat. Zároveň se musí vyrovnávat s nebývalým růstem objemu dat, navíc spojeným s potřebou dodržování norem a omezení. Tím vzniká i daleko větší potřeba nasazení procesů a metod Data Governance.

Platforma Embarcadero pro Data Governance slouží jako startovní bod pro úspěšné nasazení procesů a metod řízení dat tím, že nabízí ucelený obraz všech datových aktiv, ať již jsou umístěna v různém hardware, v cloudech, nebo v ústředním firemním úložišti. Následně tato cenná data zpřístupňuje informatickým profesionálům a vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí. Až doposud byl tento proces poměrně složitý, roztříštěný a pro podniky i značně nákladný.

Celé portfolio produktů Embarcadero napomáhá zavádění Data Governance a je navrženo tak, aby umožnilo sdílení metadat a jejich zhodnocení v průběhu podnikatelského plánování i při řízení celého životního cyklu vývoje software. Konkrétně DB PowerStudio XE3.5 je navrženo pro spolehlivou práci s mnoha různými databázemi prakticky bez další zátěže.

Úlohy správy dat se s pomocí tohoto nástroje centralizují a přesně zaměří na daný úkol. Sada nástrojů v produktu doplňuje nástroje pro správu databází dodávané spolu s databázovým produktem tím, že standardizují a centralizují obsažné úlohy administrace, vývoje, diagnostiky a ladění výkonu na mnoha databázových platformách z jediného místa. Tím též významně zvyšují produktivitu a zvyšují dostupnost databází.

Databázové nástroje nezávislé na platformě a napomáhající nasazení Data Governance

DB PowerStudio XE3.5 vybavuje správce databází a databázové vývojáře nástroji pro zajištění startovních podmínek pro úspěšné nasazení Data Governance.

Tato řešení obsahují:

Významnou konkurenční výhodou nové verze DB PowerStudia XE3.5 je přímá podpora MS SQL Server 2012 a databáze Sybase IQ specializované na datové sklady a BI.

Další články k tématům - BI - cloud - databáze - Governance - SQL - úložiště - Michael Swindell

Článek Borland, s.r.o. ze dne 20. března 2013 - středa

Další články od Borland, s.r.o.