logo Borland, s.r.o.

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Jde o jediné řešení v oboru, které umožní snadno a praktickým způsobem uspořádat rozličná data v celé šíři správy informací a životního cyklu vývoje software a úspěšně tak zavést Data Governance do podnikové praxe.

Nová strategie zahrnuje celé portfolio produktů Embarcadero a nabízí odhalení, správu a publikování metadat. Zároveň společnost uvolnila do prodeje nástroj ER/Studio XE3, významné vylepšení populární řady produktů ER/Studio pro modelování dat. ER/Studio podstatně rozšiřuje možnosti modelování dat a analýz dopadů a tím dokáže přesněji popsat širší paletu metadat.

Pro úspěch Data Governance je nutno znát úplný obrázek veškerých datových zdrojů, ať se nacházejí v hardware, cloudech nebo podnikovém centrálním úložišti. Tato důležitá a cenná data pak jsou zpřístupňována informatikům a vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí.

Až doposud byl celý tento proces pro podniky velice složitý, roztříštěný a nákladný. A vše se ještě dále zkomplikuje po explozi mobilních, cloudových, transakčních a behaviorálních dat, kterou analytici očekávají v nejbližších letech.

Platforma pro Metadata Governance - základ úspěšné implementace Data Governance

Důležitost metadat pro Data Governance je kritická pro získávání hodnot z hromadných dat v organizaci. Metadata poskytují propojení mezi obchodními potřebami či strategiemi a informacemi nebo hodnotou dat.

Celé portfolio produktů Embarcadero je uzpůsobeno pro zavádění Data Governance a je navrženo tak, aby umožňovalo sdílet metadata a poskytovat možnosti řízení i hodnoty v průběhu celého obchodního plánování a životního cyklu vývoje software.

Produkty nové platformy pro správu a publikování metadat:

Embarcadero uvolňuje na trh ER/Studio XE3 postavené pro Data Governance

Embarcadero oznamuje globální dostupnost nástroje ER/Studio XE3, který podporuje strategii Data Governance. ER/Studio XE3 vylepšuje možnosti zákazníků přesně interpretovat velké objemy dat a tím organizacím poskytuje zřetelnou konkurenční výhodu oproti těm, které stále ještě otálejí se zmapováním a využitím podnikových metadat.

Nové vydání produktu obsahuje:

Dostupnost

Vlastnosti pro správu metadat jsou ihned dostupné v současných verzích produktových řad Embarcadero. ER/Studio XE3 je okamžitě dostupné online a zakoupit jej můžete u místního zastoupení pro ČR a SR.

Další články k tématům - analýza - cloud - Governance - metadata - optimalizace - platforma - server - SQL

Článek Borland, s.r.o. ze dne 24. ledna 2013 - čtvrtek

Další články od Borland, s.r.o.