logo Casablanca INT s.r.o.

Casablanca zvyšuje kvalitu projektového řízení

Společnost Casablanca INT dokončila proces certifikace projektového řízení podle metodiky PRINCE2. Jde o školení Projektového managementu II. v rámci projektu: Vzdělávání v telekomunikačních a IT společnostech Casablanca - "soft skills".

Školení PRINCE2 Foundation realizované společností TAYLLOR & COX, s.r.o. absolvovalo celkem 12 zaměstnanců společnosti Casablanca. Posluchači získávali v průběhu každého 4 denního turnusu oficiální informace napřímo, od akreditovaného lektora PRINCE2 v českém jazyce. Díky standardizaci procesů se naučili profesionální orientaci a koordinování aktivit napříč projekty, jsou schopni identifikovat oblasti a faktory a plně využít projektově orientované manažerské nástroje a metodiky. Všichni úspěšně složili závěrečnou zkoušku a získali tak mezinárodně uznávaný akreditovaný certifikát.

Zvýšení kvality projektového řízení ve společnosti Casablanca INT

"Jednou z našich dlouhodobých strategií je bezesporu zlepšování služeb poskytovaných našim klientům. Abychom mohli úspěšně reagovat na projektově náročné požadavky našich klientů, rozhodli jsme se k ročnímu výročí spuštění provozu našeho veřejného cloudového řešení BIG BLUE ONE investovat prostředky za podpory Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) právě do tohoto rozsáhlého projektu vzdělávání v podobě certifikace projektového řízení dle renomované metodiky", vysvětluje Dr. Milan Švácha, jednatel společnosti Casablanca INT.

O PRINCE2

Řízení projektu dle PRINCE2 napomáhá zajistit odpovídající úroveň kvality projektu, a to v požadovaném časovém i finančním rozmezí. Tato srozumitelná a strukturovaná metodika projektového řízení je rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Její využití je rovněž široce rozšířené v soukromém sektoru prakticky po celém světě. Může být aplikována na všechny druhy projektů včetně těch, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

O TAYLLOR & COX

TAYLLOR & COX je oficiální akreditovaný Affiliate Partner jedné z prvních APMG ATO na světě - společnosti Balance Global. Historie a tradice vzdělávacích kurzů začala již v roce 1994. Díky dlouholetým zkušenostem disponuje nejkvalitnějšími vzdělávacími materiály v ČR. Balance Global patří navíc mezi 20% nejlépe hodnocených APMG ATO na světě.

Článek Casablanca INT s.r.o. ze dne 9. dubna 2013 - úterý

Další články od Casablanca INT s.r.o.

Casablanca mění korporátní identitu

Casablanca zvyšuje kvalitu projektového řízení