logo CCV, s.r.o.

Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů nově na Portálu farmáře

Na portálu Ministerstva zemědělství České republiky - eAgri je nyní k dispozici možnost vést elektronicky evidenční knihu obchodních zprostředkovatelů a vyhovět tak nové povinnosti, která novelou zákona o víně vznikla obchodníkům od 1.1. 2012.

Česká republika jako členský stát EU novelou plní závazek harmonizovat svou legislativu s normami EU. Využila ale možnosti, kterou jí dává článek 36 odstavec 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, a to že členský stát může stanovit, že obchodní zprostředkovatelé jsou povinni vést evidenční knihy podle pravidel, které členský stát určí.

Povinnost vést evidenční knihu elektronicky na Portálu farmáře v Registru vinic proto vychází z § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se ale týká pouze obchodních zprostředkovatelů. Termín "obchodní zprostředkovatel" byl pak dán opět legislativně a to v článku 22 písmeno f) NK (ES) č. 436/2009, kde bylo vysvětleno, že se rozumí obchodním zprostředkovatelem fyzické nebo právnické osoby nebo seskupení těchto osob, které nakupují nebo prodávají vinařské produkty v rámci podnikatelské činnosti, aniž by disponovaly zařízením k uskladnění těchto produktů.

Data schraňovaná na Portálu farmáře slouží mimo jiné ke kontrolní činnosti dozorových orgánů Ministerstva zemědělství ČR, které mají možnost nahlížet do vedených údajů o nákupech a prodejích. I právě tato možnost jim pomáhá vykonávat svou činnost. Konečným důsledkem pak mohou být i sankce, které se řídí dle § 39, odst. 5 a 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů tedy dále rozšiřuje možnosti Registru vinic - registrvinic.cz, který spravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Kontrolní činnost provádí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Podle vyjádření zveřejněného 29.6. 2012 na webu SZPI bude inspekce kontrolovat zejména evidenční knihy zprostředkovatelů, kteří obchodují se sudovým vínem. Uzávěrka evidenčních knih se provede každoročně k 31.7. 2012, ke kterému je ze zákona stejně jako v minulosti třeba podat prohlášení o zásobách vína.

V předchozích dvou letech už více než 80 % zásob vína bylo registrováno na ÚKZÚZ výhradně prostřednictvím elektronických podání, zatímco papírová administrativa ustupuje do pozadí. Elektronické vedení evidenční knihy je také s ohledem na tuto statistiku přirozené.

Přístupy získané na AZV jsou klíčem k zabezpečení

Samotnou evidenční knihu může vést obchodní zprostředkovatel bez nutnosti registrace do Registru vinic. Jedinou povinností je registrovat se na příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV), kde obdrží přístupové jméno a heslo pro přístup na Portál farmáře. Získání těchto potřebných identifikačních údajů je zdarma a trvalé. Kontakt na nejbližší AZV je k dohledání na stránkách eagri.cz v sekci Venkov.

"Vyřízení přístupu na AZV je na počkání, navíc je možné si zde také vyzkoušet první přihlášení do Portálu farmáře, se kterým úředníci rádi pomohou", vysvětluje Luděk Okleštěk, analytik Registru vinic ze společnosti CCV Informační systémy, která je technologickým správcem. "Získané přihlašovací údaje jsou jak pro vstup do Portálu farmáře, tak jsou klíčem k zabezpečení veškerých i citlivých dat obchodníků. Údaje schraňované touto elektronickou cestou nevidí žádný jiný uživatel Portálu farmáře, samozřejmou výjimkou jsou ale dozorové orgány Ministerstva zemědělství ČR", doplnil Okleštěk.

Jak vést evidenci

Elektronická evidenční kniha se nachází na Portálu farmáře v Registru vinic. Pro vedení evidenční knihy je nutno ji jednoduchým způsobem spustit - registrovat se. Tuto registraci je samozřejmě možné přerušit nebo ukončit.

Uživatelé si mohou definovat své vlastní obchodní partnery nebo si spravovat vlastní místa uskladnění produktů - pokud jsou. Vyhledávání v evidenční knize je jednoduché, a to jak přes nakoupený nebo prodaný produkt, tak přes vlastní obchodní kontakty nebo místa uskladnění.

Při zadávání nákupu nebo prodeje je nutné vyplnit několik povinných položek, mezi nimiž nechybí volba, o jaký druh produktu se jedná (víno, mošt, rmut), jeho barva, původ, datum nákupu či prodeje a v neposlední řadě nakoupené nebo prodané množství. Evidence je uzpůsobena logice, že nejdříve je produkt nakoupen a až následně z něj lze prodávat. A je už jedno, jestli celý nebo po částech.

Evidováním svých obchodů v elektronické evidenční knize bude obchodník mít svoje data dostupná odkudkoliv, kde je přístup k internetu. Naopak, pro chvíle bez internetu a potřebu mít data při sobě slouží možnost tisku přes tabulkový program MS Excel. Dalším kladným výstupem z evidenční knihy, který ušetří spoustu času, je možnost předvyplnění povinného prohlášení o zásobách, které se každý rok podává k 31. červenci.

Další články k tématům - EU - zákon - Luděk Okleštěk

Článek CCV, s.r.o. ze dne 13. července 2012 - pátek

Další články od CCV, s.r.o.