logo ČD - Telematika a.s.

Systém GSM-R pomáhá bezpečnosti železniční dopravy

Hlavním dodavatelem výstavby systému GSM-R na železničních tratích v ČR je Kapsch CarrierCom a ČD - Telematika je v této akci důležitým partnerem. Výstavba bezpečnostního systému je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem - lokomotivou a jako základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).

V rámci realizace stavby GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“ budou dotčené tratě vybaveny technologií GSM-R a pracoviště výpravčích obdrží kompletně nové VoIP telefonní zapojovače a VoIP rozhlasové ústředny.

Současně budou vyměněna a doplněna i pracoviště obou řídících dispečerů tratí, kteří sídlí v Českých Budějovicích a bude řešeno i dispečerské telekomunikační vybavení celého uzlu - železniční stanice České Budějovice.

Hodnota této subdodávky je přibližně 77 milionů Kč. Termín dokončení subdodávky je srpen 2018, termín dokončení celé stavby je plánován na březen 2019.

Stavba GSM-R Plzeň - České Budějovice v sobě zahrnuje jak pokrytí železniční tratě Plzeň - České Budějovice signálem GSM-R, tak vybudování zcela nového přenosového systému SDH na úrovni STM4.

Pracoviště výpravčích na celé této trati budou rovněž vybavena kompletně novými VoIP telefonními zapojovači. Subdodávka s termínem dokončení v listopadu 2018 má hodnotu přibližně 78 milionů Kč, celá stavba pak má být dokončena také v březnu 2019.

V obou stavbách je ČD - Telematika v roli důležitého subdodavatele, který zajišťuje dodávky stožárů a domků GSM-R a také dodávky a montáž přenosových systémů, telefonních zapojovačů a rozhlasových ústředen.

Specifikace vozidlové radiostanice GSM-R:

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 6. února 2018 - úterý

Další články od ČD - Telematika a.s.