logo ČD - Telematika a.s.

Bezpečnostní systém ETCS zvýší zabezpečení lokomotiv ČD Cargo

ČD - Telematika zajistí dodávku technologie na klíč - ta pokrývá veškeré činnosti od převzetí lokomotiv až po jejich finální předání ve fázi plně způsobilých provozu zpět zadavateli, a to s plně funkčním zařízením mobilní části ETCS.

ČD - Telematika vybaví flotilu lokomotiv nákladního železničního dopravce ČD Cargo mobilní částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System) Level 2 od společnosti Alstom.

Kromě samotného dodání technologie ETCS zahrnuje mj. zpracování návrhu vhodného technického řešení integrace ETCS, instalaci včetně zajištění kontroly kvality, uvedení technologie do provozu, provedení příslušných zkoušek a zajištění všech potřebných schvalovacích procesů.

"Díky komunikaci mezi stacionární a mobilní částí ETCS dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a tím i cestujících na železnici, a to jak na tratích v České republice, tak i na tratích provozovaných členskými státy EU. ČD - Telematika je hrdá, že v takto strategické oblasti získala prvenství u ČD Cargo, a že projekt realizuje se světovou špičkou v oblasti ETCS, francouzskou společností Alstom. S ohledem na náročnost dodávky budeme spolupracovat s partnerem v oblasti implementace a projekčních činností - ČMŽO - elektronika," říká David Wolski, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.

Dokončení zakázky v celkové hodnotě v řádu desítek milionů euro je plánováno do konce roku 2022. ČD - Telematika vybaví dohromady 78 lokomotiv ČD Cargo, konkrétně 31 lokomotiv řady 163 a 47 lokomotiv řady 363.

Jedná se o první velkou sérii modernizace existujících vozidel tímto zařízením v České republice. ČD - Telematika pro tuto zakázku uzavřela konsorcium se společností AŽD, partnerem pro národní zabezpečovací technologie a měření rychlosti.

ČD - Telematika tímto rozšiřuje portfolio služeb a navazuje na své zkušenosti v oblasti drážní telematiky v České republice, a to zejména v podobě dodávky systému GSM-R, což je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s lokomotivou, a který současně slouží jako základní přenosový systém pro ETCS.

Výstavba systému ETCS (stacionární i mobilní části) je pro železnici v České republice navýsost strategickou záležitostí.

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 15. března 2019 - pátek

Další články od ČD - Telematika a.s.

Nabídka zaměstnání ČD - Telematika a.s.
Analýzy pro live sázky. Jak to bylo dříve ve stejném čase a stejném skóre?
profesionální účetní systém MRP-K/S. Časově omezená verze ke stažení zdarma.
Čeká Vás operace? Víte co urychlí hojení?