logo ČD - Telematika a.s.

GSM-R na železniční trati České Budějovice - Plzeň

Zavádění systému GSM-R na českou železnici přispívá ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Úspěšným dokončením subdodávky na této trati navazuje ČD - Telematika na předchozí úspěšné aktivity v oblasti výstavby vlakových zabezpečovacích systémů ETCS.

ČD - Telematika se výstavby zúčastnila v rámci sdružení, celá stavba začala podpisem smlouvy v říjnu 2017. ČD - Telematika přímo dodává včetně montáží dispečerské terminály, přenosové technologie a další zařízení pro základnové stanice BTS (Base Transceiver Station - základnová převodní stanice).

Samotné BTS zajišťují šíření rádiového signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt zahrnuje dodávky technologických domků včetně vnitřního zařízení.

V rámci realizace stavby GSM-R České Budějovice - Plzeň byla dotčená trať vybavována technologií GSM-R a pracoviště výpravčích získávají kompletně nové moderní IP telefonní zapojovače a IP rozhlasové ústředny, včetně automatického hlášení.

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem - lokomotivou.

Jedná se také o základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).

ČD - Telematika zhotovila svou část subdodávky pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o., která celé dílo 30. 5. 2019 předala Správě železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) - zadavateli zakázky.

Další články k tématům - automatizace - bezpečnost - BTS - dispečer - doprava - ETCS - GSM-R - Kapsch CarrierCom - SŽDC - železnice

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 11. června 2019 - úterý

Další články od ČD - Telematika a.s.