logo ČD - Telematika a.s.

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

ČD - Telematika dokončila pro DPP analýzu stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů. Jde o jeden z kroků přípravy dopravního podniku na působnost GDPR - obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Projekt pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) proběhl ve dvou etapách. V rámci první etapy zanalyzovala ČD - Telematika stávající stav, rozsah a úroveň zpracování osobních údajů včetně eventuálních neshod se stávající právní regulací a případnými návrhy na jejich odstranění.

Druhá část projektu zahrnovala zpracování referenční GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro dlouhodobé zajištění tohoto souladu. Výstupem byl návrh chybějících procesních, organizačních a technických opatření, která současný zákon o ochraně osobních údajů nepožaduje.

Projekt je součástí služeb implementace bezpečnosti poskytovaných ČD - Telematikou. Implementace bezpečnosti představuje komplexní zavedení systému řízení bezpečnosti informací a zahrnuje i analýzu současného stavu bezpečnosti ve společnosti. Soustředí se na organizační opatření ve formě bezpečnostní dokumentace i na komplexní implementaci technicko-organizačních opatření přizpůsobených firemní kultuře zákazníka.

Služby zajistí zákazníkům implementaci systému managementu bezpečnosti informací vycházející z normy ISO/IEC 27001, soulad kybernetické bezpečnosti s příslušným zákonem nebo přípravu informačního systému zákazníka pro certifikaci až do stupně utajení Tajné.

Další články k tématům - analýza - bezpečnost - certifikace - diagnostika - DPP - GDPR - infrastruktura - ISO - optika - zákon

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 22. února 2018 - čtvrtek

Další články od ČD - Telematika a.s.