logo ČD - Telematika a.s.

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

ČD - Telematika dokončila pro DPP analýzu stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů. Jde o jeden z kroků přípravy dopravního podniku na působnost GDPR - obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Projekt pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) proběhl ve dvou etapách. V rámci první etapy zanalyzovala ČD - Telematika stávající stav, rozsah a úroveň zpracování osobních údajů včetně eventuálních neshod se stávající právní regulací a případnými návrhy na jejich odstranění.

Druhá část projektu zahrnovala zpracování referenční GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro dlouhodobé zajištění tohoto souladu. Výstupem byl návrh chybějících procesních, organizačních a technických opatření, která současný zákon o ochraně osobních údajů nepožaduje.

Projekt je součástí služeb implementace bezpečnosti poskytovaných ČD - Telematikou. Implementace bezpečnosti představuje komplexní zavedení systému řízení bezpečnosti informací a zahrnuje i analýzu současného stavu bezpečnosti ve společnosti. Soustředí se na organizační opatření ve formě bezpečnostní dokumentace i na komplexní implementaci technicko-organizačních opatření přizpůsobených firemní kultuře zákazníka.

Služby zajistí zákazníkům implementaci systému managementu bezpečnosti informací vycházející z normy ISO/IEC 27001, soulad kybernetické bezpečnosti s příslušným zákonem nebo přípravu informačního systému zákazníka pro certifikaci až do stupně utajení Tajné.

Další články k tématům - analýza - bezpečnost - certifikace - diagnostika - DPP - GDPR - infrastruktura - ISO - optika - zákon

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 22. února 2018 - čtvrtek

Další články od ČD - Telematika a.s.

ČDT-DWDM propojí optikou Třinec a Frýdek-Místek

Instalace a testování systému ETCS na lokomotivách typu 163 a 363

ČD - Telematika navýšila kapacitu připojení do NIX.CZ

GSM-R na železniční trati Votice - České Budějovice

Bezkontaktní monitoring tělesné teploty lidí

Datacentrum ČD - Telematika ve službách WEDOS Internet

Nová optická trasa pro bezpečný chod datacentra SPCSS

IP PBX nahradí telefonní síť Správy železnic

Úspěšný test datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

Další parkovací automaty pro Brno a České Budějovice

Testování datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

ČD - Telematika má zájem o testování japonských technologií

Přechod na MPLS zajistí další rozvoj telekomunikační sítě SŽDC

100 Gbps na trase Praha - Brno

GSM-R na železniční trati České Budějovice - Plzeň

IoT se dostává do studijních oborů středoškoláků

Bezpečnostní systém ETCS zvýší zabezpečení lokomotiv ČD Cargo

Spolupráce se středními školami pomáhá náboru zaměstnanců v IT oborech

Servis UPS pro DPP Praha zajistí ČD - Telematika

ČD-Telematika je oficiálním partnerem Czech Smart City Clusteru

Nové routery Cisco v L2 síti klíčové infrastruktury státu

WiFi Freee pro vlaková nádraží v Ostravě a Olomouci

Chytré parkovací automaty pro Brno

Chytré firemní parkoviště zvyšuje plynulost odbavování kamionů

Hloubková inspekce provozu chrání před DDoS útoky

Chytré parkoviště u vlakového nádraží v Blansku

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

Systém GSM-R pomáhá bezpečnosti železniční dopravy

WiFi Freee pro vlaková nádraží ve Zlíně, Ústí nad Labem a Hradci Králové

WiFi bezplatný internet v pražském metru

Optická datová síť CamelNET propojí další organizace Plzeňského kraje

Práce pro techniky s osvědčením vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Chytré parkování v Liberci

WiFi Free na další vlaková nádraží

Pilotní provoz WiFi Free na vlakovém nádraží v Praze a Pardubicích

Telematika posiluje bezpečnost českého internetu připojením k projektu FENIX