logo ČD - Telematika a.s.

Nové routery Cisco v L2 síti klíčové infrastruktury státu

Migrace provozu v síti ČD-Telematika probíhala postupně po individuálních úsecích tak, aby se maximálně zkrátila doba výpadku jednotlivých služeb. Výměně předcházela dlouhá příprava spočívající v náročném plánování projektu a výběru klíčového dodavatele.

Více než 6 měsíců probíhaly testy, ladění konfigurací a příprava migrace provozu. Pečlivé plánování a bezvadné provedení celé migrace bylo nesmírně důležité i s ohledem na skutečnost, že služby ČD - Telematiky využívá množství firem i domácností prostřednictvím ISP. Stejně tak i klíčové státní instituce spoléhají bezpečnou a bezvadně fungující síť ČD-T.

Všechny služby jsou nyní zcela transparentní a dřívější běžná technologická omezení vyplývající z architektury switchované sítě (omezení počtu MAC adres, tunelování L2 protokolů) byly odstraněny. Telekomunikační služby ČD - Telematiky jsou realizovány pomocí MPLS technologie a jsou navrženy dle standardu MEF 2.0.

S upgradem sítě bylo spojeno i rozšíření počtu lokalit a jejich přípojná kapacita do sítě. S novou technologií přichází do optické sítě ČD - Telematiky, která je druhou největší v ČR, také vyšší stabilita a flexibilita řízení. Jedinečnost a hustota optické páteřní sítě, která tvoří základ pro novou MPLS síť, umožňuje zálohování poskytovaných ethernetových služeb.

"Díky aktuálnímu navýšení můžeme bez problémů uspokojit kapacitní potřeby našich zákazníků. Nejen výběrem technologie od silného partnera, v tomto případě od firmy Cisco, jsme připraveni sledovat nové trendy na poli IP networkingu. Důležité uzly jsou nově propojeny kapacitou 100 Gbps a rozšíření těchto kapacit se plánuje do všech regionálních částí. Akci předcházelo rozhodnutí z roku 2016 o výměně aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS," říká Miroslav Řezníček, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.

Technologický upgrade v síti ČD-Telematika přináší zákazníkům hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách.

Hodnota celé investice přesáhla 50 miliónů Kč, výměna aktivních prvků proběhla letos v letních měsících.

Další články k tématům - Cisco - bezpečnost - ethernet - infrastruktura - MPLS - optika - router - Miroslav Řezníček

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 14. září 2018 - pátek

Další články od ČD - Telematika a.s.