logo Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

Fixní přístupová síť

CETIN spravuje zhruba 38 tisíc kilometrů optických kabelů. Ty využívá pro páteřní spoje, ale v některých lokalitách také pro připojení koncových zákazníků operátorů využívajících služby společnosti CETIN. Největší část fixní přístupové sítě tvoří metalické vedení, tedy zhruba 20 milionů kilometrů párů měděných vodičů.

Tuto infrastrukturu doplňují technologie umožňující přenos hlasových a datových služeb pro mobilní i fixní sítě do propojovacích bodů, kde jsou služby předávány do sítí jiných operátorů včetně mezinárodních sítí.

Mobilní přístupová síť

Pokrytí České republiky signálem sítí mobilní komunikace (2G, 3G a 4G LTE) zajišťuje zhruba 5300 venkovních základnových stanic a 750 mikro základnových stanic (ty se používají především v budovách). Signál sítí spravovaných společností CETIN je dostupný pro 99,6 procenta obyvatel České republiky.

Mezinárodní služby

CETIN zajišťuje mezinárodní služby nejen pro české operátory, kteří potřebují umožnit svým zákazníků volat do zahraničí, ale také služby pro zahraniční a nadnárodní operátory. Kromě terminace hovorů nabízí i mezinárodní datové linky. Samozřejmostí jsou také služby související s roamingem mobilních telefonů.

Aktuální články od Česká telekomunikační infrastruktura a.s.