logo České Radiokomunikace a.s.

Partnerský prodej ICT služeb Českých Radiokomunikací

České Radiokomunikace chtějí prostřednictvím obchodních partnerů nabízet služby a produkty v oblasti datových center v cloudu. Spuštění tohoto prodejního kanálu je reakcí na zvyšující se požadavky a zájem klientů.

"Díky partnerskému prodeji budeme schopni nabídnout naše služby mnohem širšímu okruhu zákazníků a zároveň se budeme moci zaměřit na profesionální poradenství a propracovaná technická řešení, která připravujeme každému zákazníkovi individuálně. Kromě nového prodejního kanálu letos chystáme i novinku v podobě online kompetenčního centra, které by mělo shrnovat všechny důležité informace o tom, jak řešit interní IT prostřednictvím cloudu nebo datových center," vysvětluje Petr Sichrovský, obchodní ředitel ČRa.

Spolupráce s partnery se týká jak přeprodeje či zprostředkování obchodu, tak i možnosti kombinace služeb ČRa se službami partnerů. Budeme hledat další potenciální zájemce o partnerství, kteří by svým zákazníkům mohli nabízet prostředí nejmodernějšího datového centra a nejvýkonnějšího infrastrukturního cloudu v ČR. Obraty obchodů v oblasti ICT v ČR rychle rostou, v uplynulých letech jsme zaznamenali nárůst obchodu v oblasti cloudu a datových služeb o 400%.

V posledních letech jsme zaznamenali rostoucí zájem o využívání cloudu mezi českými firmami. Služby komerčních datových center se staly dostupnějšími mnohem většímu počtu společností, než tomu bylo v minulosti. Cílem spuštění partnerského prodeje je zpřístupnění špičkové infrastruktury novým zákazníkům a nabídnout jim ve spolupráci s partnery i další doplňkové služby.

Cílem prodeje služeb ČRa prostřednictvím partnerů je vyhovět požadavkům stále rostoucího počtu klientů a nabídnout jim i další doprovodné služby nad rámec dosavadního portfolia Českých Radiokomunikací.

Mezi obchodní partnery Českých Radiokomunikací (ČRa) se mohou zařadit prodejci hardwaru, služeb, distributoři, reselleři software, poradenské společnosti, nezávislí dodavatelé softwaru a systémoví integrátoři.

V případě vašeho zájmu o prodej ICT služeb pište na partner@radiokomunikace.cz.

Článek České Radiokomunikace a.s. ze dne 9. února 2016 - úterý

Další články od České Radiokomunikace a.s.