logo České Radiokomunikace a.s.

Citlivá osobní data jsou na infrastruktuře CRA v bezpečí

České radiokomunikace budují svou infrastrukturu tak, že je již dnes v souladu s GDPR připravena na uchovávání nebo zpracování citlivých osobních dat. Důraz je přitom kladen na zabezpečení datových center a cloudových služeb.

"Infrastrukturu CRA stavíme tak, aby byla připravená na uchovávání nebo zpracování osobních dat. Naše interní bezpečnostní směrnice jsou tedy v souladu s GDPR už dlouhodobě. Samotné cloudové služby CRA Business Cloud, jsou postavené pro práci se zvláště citlivými daty. Z pohledu GDPR jsme tedy připraveni nad rámec našich povinností. Vycházíme tak vstříc potřebám trhu - podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 62% firem nemá kapacitu na zabezpečení GDPR vlastními silami a chystá se využít externí dodavatele," říká Miloš Mastník, obchodní ředitel Českých telekomunikací.

Služba CRA Business Cloud je postavená na VMware a má bezpečnostní nástroje, auditní nástroje a certifikace na vývoj software. Infrastruktura CRA poskytuje nepřetržitý monitoring a zabezpečení před útoky, které se snaží prolomit ochranu na úrovni infrastruktury i aplikace.

Tyto služby CRA jsou vhodné jak pro organizace a firmy, které nakládají s osobními údaji v roli správce - úřady, banky, zdravotní ústavy apod. a mají tak zajištěno, že data jsou zabezpečena v celém řetězci, tak pro středně velké firmy, které nemají finanční ani personální kapacitu pro dostatečné zajištění a zabezpečení dat v souladu se směrnicí GDPR.

GDPR vyžaduje od firem a organizací důslednější přístup k osobním údajům. Kategorizuje a popisuje bezpečnostní a procesní požadavky na jejich zpracování a ukládání. Nařízení si také všímá telekomunikační infrastruktury, datových center a cloudových služeb, které s osobními údaji pracují.

Cílem je ochránit osobní údaje před úniky nebo před neoprávněným nakládáním. CRA jsou jako poskytovatel infrastruktury, datových center a cloudových služeb v roli zpracovatele citlivých dat a údajů.

Podle informací AMSP ČR jsou menší a střední firmy konzervativnější a doposud více sázeli na interní správu dat.

Nové nařízení ale mění jejich chování:

Článek České Radiokomunikace a.s. ze dne 9. března 2018 - pátek

Další články od České Radiokomunikace a.s.